Home » OGLAS ZA POSAO: Potrebni zaštitari u Agenciji „Condor“ d.o.o. Zenica

OGLAS ZA POSAO: Potrebni zaštitari u Agenciji „Condor“ d.o.o. Zenica

OGLAS ZA PRIJEM ZAŠTITARA

Agencija za fizičku i tehničku zaštitu ljudi i imovine „CONDOR“ d.o.o. Zenica zbog proširenja poslova prima u radni odnos zaštitare fizičke i tehničke zaštite.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati u prostorijama uprave Agencije u Lukovom polju 79/A, Zenica.

Sa sobom je potrebno ponijeti certifikat (original ili ovjerenu kopiju) i ličnu kartu.

Kontakt telefon: 032 203 322