Home » OHR: Usvajanje državnog zakona o imovini jedini je način da se osigura pravna sigurnost u BiH » ohr zgrada