Home » OHR – Visoki predstavnik je svojim angažmanom osigurao uslove za fer i transparentne izbore

OHR – Visoki predstavnik je svojim angažmanom osigurao uslove za fer i transparentne izbore

Visoki predstavnik je svojim angažmanom osigurao uslove za fer i transparentne izbore kako bi građani mogli biti sigurni da njihovi glasovi vrijede.

Ovdje se radi o interesu građana ove zemlje jer oni imaju pravo na potpuno demokratske izborne standarde. Nedostatak kritike na račun sadržaja izmjena i dopuna Izbornog zakona, čak ni među onima koji se ne slažu sa njihovim donošenjem, ovo samo dodatno potvrđuje. Još uvijek postoji prostor da domaće vlasti napokon djeluju.

Saopćeno je ovo Feni iz Ureda visokog predstavnika, na upit za komentar o usvajanju Nacrta izbornog zakona Republike Srpske na sjednici Narodne Skupštine RS.

– Visoki predstavnik podsjeća da su 18. oktobra prošle godine, već tada manje od godinu dana prije izbora, ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u svojoj izjavi pozvali organe vlasti da osiguraju da se lokalni izbori 2024. godine održe uz poboljšanu transparentnost i integritet tako što će usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona u skladu s međunarodnim standardima o transparentnosti i integritetu izbornih procesa i pozitivnim primjerima iz prakse koji se odnose na demokratske izbore, kao što su jasno i više puta preporučili iz Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a, GRECO-a i Venecijanske komisije Vijeća Evrope – navode iz OHR-a.

Dodaju da su ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira naglasili da bi „građani trebali imati povjerenja u izborne sisteme, u dosljednu primjenu proceduralnih zaštitnih mehanizama, kao i u tajnost glasanja“.