Home » Omerčić: U našim kotlinama će biti zagađenja, kakva god da je energetska situacija

Omerčić: U našim kotlinama će biti zagađenja, kakva god da je energetska situacija

Tokom vikenda umjereno zagađen zrak je bio prisutan u najvećem dijelu Bosne i Hercegovine, a u prostoru sarajevsko-zeničke kotline i tuzlanskog bazena zrak je često bio i nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

Narušavanju kvaliteta zraka uglavnom doprinose povišene koncentracije lebdećih čestica “PM10” i “PM2.5”. Koncentracije sumpordioksida samo lokalno i povremeno su dosezale visoke vrijednosti.

– U prethodnih desetak dana značajan uticaj na kvalitet zraka imao je daljinski transport lebdećih čestica iz sjevernoafričkog prostora donoseći velike količine PM čestica. Taj uticaj je i dalje prisutan, mada je njegov udio u ukupnoj koncentraciji PM čestica u našem zraku bio tokom vikenda znatno manji. Postepeno se „zahuktava“ grijna sezona u našoj zemlji što za posljedicu ima sve veću lokalnu emisiju zagađujućih materija u zrak. Svejedno, uz lokalne izvore zagađenja, na kvalitet zraka će dodatno uticati i prašina iz Sahare još barem u naredna tri dana – saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

I jutros su visoke koncentracije lebdećih čestica u središnjem dijelu zemlje i na području Tuzlanskog kantona gdje je zrak uglavnom nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

U narednim danima se očekuje zadržavanje umjereno visokih koncentracija zagađujućuih materija sa izraženim oscilacijama u toku dana. U dolinsko-kotlinskim krajevima zemlje je moguće narušavanje kvaliteta zraka pri svakoj stabilizaciji vremenskih prilika bez izraženog vjetra i padavina. Ozbiljnije narušavanje kvaliteta zraka se očekuje na širem području tek od sredine mjeseca novembra.

  Porodica Memić: Nastavit ćemo borbu za pravdu

– U našim kotlinama i dolinama će biti zagađenje kakva god da je energetska situacija, mi ćemo uvijek imati i određeni stepen zagađenja. Pokazalo se se i prethodnih godina da mnogo više zavisi nivo zagađenja od opštih meteoroloških uslova nego od naših aktivnosti – kazao je Feni Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Naglasio je da nijedna mjera do sada nije smanjila zagađenje koliko je smanjen naprimjer malo nestabilniji decembarski meteorološki uslov.

– Mi smo tako prošle godine imali najčišću godinu, ne zato što smo mi smanjili emisije u zrak nego zato što je zima bila meteorološki povoljnija sa tog aspekta – kazao je Omerčić.

Istakao je da se generalno mogu očekivati dani sa vrlo visokim stepenom zagađenja, vrlo nezdravim zrakom, pogotovo od kraja novembra, te tokom decembra i januara.

– Takva stanja se mogu pojaviti sve do marta. Ne možemo dati odgovor da li će takve situacije trajati dan-dva ili po sedam ili 15 dana u kontinuitetu – kazao je Omerčić.