Home » Općine i gradovi u FBiH povećavaju iznose jednokratne novčane pomoći majkama porodiljama

Općine i gradovi u FBiH povećavaju iznose jednokratne novčane pomoći majkama porodiljama

U posljednje vrijeme sve više općina i gradova u Federaciji BiH povećava iznose jednokratne novčane pomoći majkama porodiljama, a zadnja u nizu je općina Prozor/Rama čije je Općinsko vijeće u utorak donijelo odluku da visina jednokratne novčane pomoći iznosi 1.000 maraka za prvo novorođeno dijete.

Prema donesenoj Odluci o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2024. godine, ta se pomoć povećava za svako novorođeno dijete, pa tako visina jednokratne novčane pomoći za drugo novorođeno dijete iznosi 1.500 KM, treće i svako sljedeće 2.000 KM, a za deseto novorođeno dijete 10.000 KM.

Podsjećamo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je planiralo, a Vlada FBiH utvrdila 16 milijuna maraka u proračunu Ministarstva za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini.

Ministar rada i socijalne politike Adnana Delića kazao je da je riječ o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

To će biti i prvi put da se planira podrška majkama porodiljama s razine Federacije BiH. Osim toga, putem redovnog tekućeg transfera nižim razinama vlasti, odnosno županijama, iz proračuna Vlade FBiH, predviđen je uvjet svim županijama da dio tog transfera usmjere na provođenje i podršku natalitetnih politika, odnosno politika usmjerenih na jačanje obitelji.