Home » Općinski sud Zenica: Sekretaru udruženja ribolovaca “Bistro” zbog pronevjere šest mjeseci zatvora, sudski troškovi i naknada štete od 8.665 KM

Općinski sud Zenica: Sekretaru udruženja ribolovaca “Bistro” zbog pronevjere šest mjeseci zatvora, sudski troškovi i naknada štete od 8.665 KM

Postupajući po optužnici Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, Općinski sud u Zenici dana 15.02.2022.godine, donio je osuđujuću, prvostepenu i nepravosnažnu presudu protiv Adnana Dogloda zbog krivičnog djela Pronevjera u službi iz člana 384. stav 1. KZ FBiH,  kojom mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, obavezao ga na naknadu troškova postupka u iznosu od 1000,00 KM, te na naknadu štete oštećenom u iznosu od 8.665,00 KM.

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON – KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Broj : T04 0 KTK 0036427 20
Zenica, 07.06.2021. godine

Opštinskom sudu u Zenici – sudiji za prethodno saslušanje –
Nakon provedene istrage, a na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka h), člana 241. stav 1., člana 242. i člana 350. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13, 59/14)
p o d i ž e m O P T U Ž N I C U

Protiv:
1. Doglod Adnana, iz Zenice, neosuđivan,
2. Đidić Jasmine, iz Zenice

Što su,
– Doglod Adnan, sam,
1. U periodu od 01.01.2013. godine do 31.12.2018. godine u Zenici, kao zaposlenik Udruženja građana sportskih ribolovaca „Bistro“ Zenica” na radnom mjestu „Sekretar udruženja“ s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist dio novca koji je kao sekretar prikupljao od članova Udruženja i koji mu je na taj način povjeren i to članarine za: – za period 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine u ukupnom iznosu od
1.000,00 KM,

1 U daljem tekstu ZKP FBiH. 2 U daljem tekstu Udruženje
– za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine u ukupnom iznosu 125,00 KM,
– za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine u ukupnom iznosu 2.650,00 KM,
– za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine u ukupnom iznosu 4.450,00 KM,
– za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine u ukupnom iznosu 440,00 KM,
sve u ukupnom iznosu od 8.665,00 KM, nije položio u blagajnu Udruženja nego je isti zadržao za sebe, svjestan da se radi o novcu Udruženja, te da ga na taj način prisvaja, što je i htio, na koji način je sebi pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 8.665,00 KM i oštetio Udruženje za isti iznos,

– Đidić Jasmina, sama,
Dana 31.12.2013. godine u Zenici kao odgovorna osoba u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH, kao računovođa Udruženja građana sportskih ribolovaca „Bistro“ Zenica kome su s obzirom na njene dužnosti računovođe de facto povjereni poslovi knjiženja i vođenja blagajničkog dnevnika pa je kao računovođa Udruženja u poslovnu ispravu blagajnički dnevnik za period 01.12.2013. godine do 31.12.2013. godine strana 44, unijela neistinit podatak o isplati 1.499, 59 KM, svjesna da je isti podatak unijela na osnovu naloga blagajni broj 114 od 31.12.2013. godine koji nije imao osnov za isplatu, potpisa nalogodavca i bez jasne svrhe, a što je i htjela nakon čega je svojim potpisom ovjerila blagajnički dnevnik, Čime je Doglod Adnan, pod tačkom 1. učinio krivično djelo „Pronevjera u službi“ iz člana 384. stav 1. KZ FBiH (Službene novine Federacije BiH broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16)

, a Đidić Jasmina, pod
tačkom 2. učinila krivično djelo Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. KZ FBiH.


Napomena: „Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela  imate u vidu presumpciju nevinosti  iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Izvor: Zenicablog