Home » Otvorena izložba Arhiva Federacije BiH ‘9. januar-put u genocid’ (VIDEO)

Otvorena izložba Arhiva Federacije BiH ‘9. januar-put u genocid’ (VIDEO)

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine jučer je u prostoru muzejskog depadansa Muzeja Sarajevo 1878 – 1918. otvorio arhivsku dokumentarnu i faktografsku izložbu pod nazivom “9. januar – put u genocid”.

Izložba je prvi put predstavljena javnosti 9. januara u Narodnom pozorištu Sarajevo povodom neustavnog dana Republike Srpske.

Vršilac dužnosti direktora Arhiva FBiH Hajrudin Ćuprija kazao je da je ova institucija odlučila da izložbu učini dostupnom prije svega građanima Sarajeva, ali i turistima koji dolaze u obilazak Sarajeva i Muzeja Sarajeva.

– Organiziranjem naučnog skupa i izložbe želimo da opširnije i detaljenije govorimo o tom datumu, šta je ustvari on prouzrokovao. Upravo smo željeli da damo odgovor i za buduće generacije da znaju šta je to 9. januar. Organizacijom skupštine i donošenjem deklaracije, on je prouzrokovao sve kasnije što se desilo – agresiju na BiH, genocid u BiH, kulturocid, urbicid, 200.000 ubijenih Bošnjaka i drugih, rušenje kuća, 30.000 silovanih žena, 50.000 ubijenih kroz logore. To je rezultat 9. januara. To je prezentirano kroz 22 panoa i 89 dokumenata iz Arhiva međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Instituta za istraživanje zločina čovječnosti međunarodnog prava i 40 slika. Sve to jasno argumetira naše navode – kazao je Ćuprija.

Naveo je da je to bilo planski, sistematično pripremano, verificirano 9. januara, a realizirano ponajviše u prvih šest mjeseci u BiH kada su se i desili najveći zločini, stradanje, masovna silovanja i ubistva.

– Opredjeljenje je da u narednom periodu izložbu ponudimo i školama, da ona bude i pedagoška izložba, da omogućimo organizirane obilaske učenika. Smatramo da izložba veoma kvalitetna i da zaista daje činjenice koje su se desile, koje su prethodile agresiji na BiH i genocodu. Mislimo da je vrlo važno da je pogledaju učenici – istakao je Ćuprija.

Autori izložbe su Jasmin Medić, naučni saradnik Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA i Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prva UNSA.

– Cilj da se javnosti naučno pokaže nastanak Republike Srpske. Danas na sceni imamo u BiH borbu za narativ u kojem se mnoge stvari prešućuju, i u kojim sve tri strane samo žele da kažu ono što njima odgovara u datom momentu. Mi želimo da u bh. javnosti predstavimo neke dokumente koji su do sada bili nepoznati, a oni govore o tome da je agresija na BiH bila pripremana znatno prije 1992. godine – kazao je autor izložbe Jasmin Medić.

Izvori izložbe su Arhiv međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (ICTY) – 81 dokument, Arhiv instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA – 8 dokumenata i fotografije – 40 (ICTY, AIIZ i privatni arhivi).

Izložba će biti prezetirana u svim kantonima u FBiH, a nakon toga i izvan BiH, posebno za građana koji žive u dijaspori.

Najvaljeno je da će izložba biti dostupna do marta ove godine.