Home » Ovako izgleda raspodjela novca po entitetima: FBiH će ubuduće tražiti vanjsku reviziju

Ovako izgleda raspodjela novca po entitetima: FBiH će ubuduće tražiti vanjsku reviziju

Često se zamjera koliko koji entitet dobije novca koji je prikupljen uplaćivanjem PDV-a. No, podaci o raspodjeli ovog novca ukazuju na to kako sistem funkcioniše. Zatražena je vanjska revizija prikupljanja i raspodjele novca.

Raspodjela indirektnih poreza, između Federaciji BiH i Republike Srpske utvrđuje na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodatnu vrijednost, što je propisano Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja.Dalje je Pravilnikom o izračunu koeficijenata podrobnije utvrđena metodologija i postupak raspodjele indirektnih poreza koji se doznačavaju entitetima. Odjeljenje za makroekonomsku analizu Upravnog odbora UIO priprema prijedlog koeficijenata za privremenu kvartalnu raspodjelu, koji dostavlja članovima Upravnog odbora, te se po njihovom odobrenju isti dostavljaju direktoru UIO na izvršenje.

Generalno odluke o poravnanju kao i kvartalni koeficijenti raspodjele indirektnih poreza donose se na osnovu pokazatelja krajnje potrošnje na određeni dan odnosno na osnovu potrošnje entiteta, u prethodnom periodu.

Razlog kvartalne izmjene koeficijenata jesu promjena krajnje potrošnju unutar entiteta, što isključivo ovisi od privrednih kretanja i potrošnje unutar tog entiteta, dok Odluke o poravnanju kao dio metodologije predstavljaju instrument da na kraju jednog polugodišenjeg ili godišnjeg perioda daju se sredstva onom entitetu koja mu stvarno i pripadaju.

Nakon posljednje raspodjele, prema kojoj će Federacija Bosne i Hercegovine dobiti 62,01 posto, Republika Srpska 34,44 posto i Brčko distrikt 3,55 posto od prikupljenih indirektnih poreza pojavila su se različita tumačenja. I ova raspodjela je određena pravilnikom o izračunu koeficijenata, što je bio slučaj i godinama ranije. Koeficijent za Brčko je uvijek isti.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), ranije ove godine su napomenuli da se koeficijenti za entitete utvrđuju na osnovu iznosa krajnje potrošnje u entitetima, a ne prema mjestu uplate PDV-a.

“Ako firma sa sjedištem u Sarajevu ima poslovnice širom Bosne i Hercegovine, PDV prijavu predaje i plaća u Sarajevu. Međutim, tu je novac svih građana Bosne i Hercegovine koji su PDV platili kao krajnji kupci na računima i u FBiH, RS-u i Brčko distriktu, gdje god da ta firma posluje”, obrazložili su u UIO.

“Kada su u pitanju poravnanja, praksa je pokazala da su temeljem metodologije izračuna koeficijenta i utvrđivanja privremenih poravnanja u obračunu, Republici Srpskoj u prvom poravnanju pripadala veća sredstva nego što su dobili u tom periodu, dok su Federaciji BiH u drugom privremenom poravnanju trebala biti vraćena sredstva i to na teret Republike Srpske. Sada je Odluka o privremenom poravnanju donesena u korist Republike Srpske od 14.5 miliona КМ, a u februaru ove godine je donijeta Odluka o II privremenom poravnanje u korist Federacije BiH i to 28.8 miliona KM”, kazali su nam iz Ministarstva finansija FBiH.

Raspodjela prethodnih godina

Iz uvida u raspodjelu novca u posljednjih sedam godina je vidljivo da nema velikih promjena, tj. taj iznos je kontinuirano skoro jednak prilikom raspodjele.

Tokom 2016. raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 63,57 posto, RS 32,88 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 64,41 posto, RS 32,04 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 63,83 posto, RS 32,62 posto;
 • U četvrtom kvartalu FBiH 64,29 posto, RS 32,16 posto.

Tokom 2017. raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 63,93 posto, RS 32,52 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 64,26 posto, RS 32,19 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 63,96 posto, RS 32,49 posto;
 • U četvrtom kvartalu FBiH 64,67 posto, RS 31,78 posto.

Tokom 2018. raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 63,78 posto, RS 32,67 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 64,34 posto, RS 32,11 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 63,48 posto, RS 32,97 posto;
 • U četvrtom kvartalu FBiH 63,84 posto, RS 32,61 posto.

Tokom 2019. raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 62,92 posto, RS 33,53 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 63,84 posto, RS 32,61 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 63,47 posto, RS 32,98 posto;
 • U četvrtom kvartalu FBiH 64,29 posto, RS 32,16 posto.

Tokom 2020. raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 63,82 posto, RS 32,63 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 64,31 posto, RS 32,14 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 61,90 posto, RS 34,55 posto;
 • U četvrtom kvartalu FBiH 62,83 posto, RS 33,62 posto.

Tokom 2021. raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 62,51 posto, RS 33,94 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 62,95 posto, RS 33,50 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 61,85 posto, RS 34,60 posto;
 • U četvrtom kvartalu FBiH 62,52 posto, RS 33,93 posto.

Tokom 2022. raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 61,88 posto, RS 34,57 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 63,01 posto, RS 34,44 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 61,48 posto, RS 34,97 posto;
 • U četvrtom kvartalu FBiH 63,01 posto, RS 33,35 posto.

Tokom ove godine raspodjela je bila:

 • U prvom kvartalu FBiH 62,60 posto, RS 33,35 posto;
 • U drugom kvartalu FBiH 62,94 posto, RS 33,51 posto;
 • U trećem kvartalu FBiH 62,01 posto, RS 34,44 posto.

FBiH će tražiti vanjsku reviziju

Ministar finansija FBiH Toni Kraljević (HDZ) je Upravnom odboru UIO uputio inicijativu za nezavisnu vanjsku reviziju kojom bi se pregledao rad Uprave te ispitalo prikupljanje i raspodjela prihoda.

Smatra da je ova revizija potrebna zbog toga što je posljednja urađena 2006. te je značajna za koeficijente poravnanja indirektnih poreza između entiteta, jer su svi do sada usvojeni koeficijenti i poravnanja privremenog karaktera, osim 2006.

“Znači vanjska revizija nije izvršena za 15 godinu prikupljanja i raspodjelu indirektnih prihoda. Vanjska revizija je značajna za koeficijente poravnanja inidrektnih poreza između entiteta, jer svi do sada usvojeni koeficijenti i poravnanja su privremenog karaktera, osim 2006. godine”, kaže ministar Kraljević.

Naglasio je da bez konačnih poravnanja i koeficijenata nije zadovoljen princip da se sredstva vrate onom entitetu, koja mu stvarno pripadaju.