Home » Ovo je poredak 10 država koje su napravile najveći progres ka održivom razvoju

Ovo je poredak 10 država koje su napravile najveći progres ka održivom razvoju

Ujedinjene nacije su objavile kojih deset država prednjače u ispunjavanju ciljeva za održivi razvoj (SDG).

Poredak tih država je sljedeći:
  • Finska;
  • Danska;
  • Švedska;
  • Norveška;
  • Austrija;
  • Njemačka;
  • Francuska;
  • Švicarska;
  • Irska;
  • Estonija. 

UN je objavio godišnji izvještaj o tome koliko je koja država napravila progres u ispunjavanju 17 ciljeva za održivi razvoj.

Između ostalog, to se odnosi na iskorjenjivanje gladi, ekološki prihvatljiviju proizvodnju energije koja će biti što dostupnija, omogućavanje pristojnog rada i jednakost među polovima.

Navedeno je da ostatak planete drugu godinu zaredom ne ostvaruje progres u ostvarivanju ciljeva, a što je posljedica i ruske agresije na Ukrajinu.