Home » Paradžemati koji su odbili integraciju u IZ BiH postali nadležnost sigurnosnih agencija

Paradžemati koji su odbili integraciju u IZ BiH postali nadležnost sigurnosnih agencija

Subina 22 paradžemata koja su odbila pristupiti Islamskoj zajednici je pod znakom pitanja. Ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić, najavio je sankcionisanje paradžemata.

Ipak, za njihovo sankcionisanje morali bi postojati konkretni dokazi, na osnovu kojih bi mogli biti procesuirani, upozoravaju stručnjaci.

Paradžematima neće biti dozvoljeno da formiraju udruženja u privatnim objektima i kućama, mimo Zakona o slobodi vjere, još ranije je upozorio državni ministar sigurnosti, Dragan Mektić. Mektić je ujedno i jedini koji je problem paradžemata adresirao na državu, javlja TV1.

„ Onog momenta kada oni budu izopšteni iz Islamske zajendice, oni su problem države, oni ispoljavaju ekstremni nacionalizam ne priznaju pravni poredak, oni će sigurno biti tretirani od strane bezbjednosnih organa ove države,“ naglasio je Mektić.

Naglasio je i kako mogu pokušati da djeluju ilegalno, ali će biti procesuirani. Prema njegovim riječima, posebna pažnja biće usmjerena na one koji nastupaju sa pozicije ekstremizma i radikalizma. SIPA je dosad bila jedan od ključnih faktora u akcijama sprovedenim protiv lica radikalnih stavova i namjera. Ali, za radikalizam moraju postojati dokazi.

“Neka izađu ljudi koji rade u sigurnosnom sistemu pa kažu koja je to vrsta radikalizacije da li je to mišljenje, u djelovanju ili u ponašanju, dakle ta u ponašanju je problematična jer ona može da svrne, hajd da kažemo, u ekstremističko ponašanje. A ekstremizam je korak terorizmu,” ističe profesor na Fakultetu za kriminalistiku, Goran Kovačević.

Iz paradžemata su se branili argumentom da svi pojedinci mogu da praktikuju islam. Međutim, sve ima granice, pa tako i građanska i ljudska prava, smatraju stručnjaci.

“Oni su sigurno potencijalna opasnost i za neposredno bosanskohercegovačko okruženje, pa i šire, onda se naprosto postavlja pitanje jesu li njihova građanska i ljudska prava važnija ili građanska i ljudska prava svih nas ostalih? Ja mislim da je posrijedi ovo drugo;” izjavio je akademik Slavo Kukić.

Niko ne spori pravo pojedinaca da praktikuje religiju, ali organizovanje udruženja I organizovano praktikovanje obreda u suprotnosti je sa zakonom. Naime, sve što ima prefiks islamski, da bi bilo legalno, mora djelovati u okviru islamske zajednice. Isto važi i za druge dvije monoteističke religije.

TV1