Home » Parlament BiH priprema Zakon o ispitivanju porijekla imovine

Parlament BiH priprema Zakon o ispitivanju porijekla imovine

Pred delegatima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas će se naći Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za izradu zakona o ispitivanju porijekla imovine zvaničnika u institucijama BiH.

Predlagač je Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a predlaže se da Interresorna radna grupa u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zaključka pripremi zakon i, ako je potrebno, izmjene postojećih zakona na nivou BiH u dijelu koji se odnosi na borbu protiv korupcije, te da svoje prijedloge posredstvom ovlaštenog predlagača uputi u parlamentarnu proceduru.

Poslanici bi danas trebalo da raspravljaju o izvještaju o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i izvještaju o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje mosta preko rijeke Save kod Svilaja.

Podnositelj oba izvještaja je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH na osnovu inicijative poslanice Hanke Vajzović (DF) da Vijeće ministara BiH dostavi Predstavničkom domu informaciju o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i dešavanjima u vezi sa izgradnjom mosta na Savi kod Svilaja, a koju je prihvatio Predstavnički dom na sjednici 5. jula.

U drugom čitanju će biti razmatran Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru kojim se predviđena poboljšanja upravljanja datim ovlaštenjima, javnim finansijama, te preventivne zaštite od nezakonitog djelovanja, zloupotrebe položaja i ovlaštenja, materijalnih i finansijskih resursa, prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad institucija i organa uprave BiH.

  Novalić obišao radove na dionici Nević Polje-Vitez: Počeo se ostvarivati naš cilj o infrastrukturnom povezivanju cijele države (VIDEO)

Na dnevnom redu je u drugom čitanju i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, a Maja Gasal Vražalica (DF), predlagač zakona, kao razloge za njegovo usvajanje navodi preporuke institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH koja se odnosi na način i uvjete korištenja godišnjih odmora državnih službenika i namještenika u ministarstvima i drugim organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara BiH.

Pred poslanicima će se po skraćenom postupku u drugom čitanju naći i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, kojim se usklađuju nadležnosti Ministarstva pravde sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH.

Na dnevnom redu sjednice su i godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH za prošlu godinu, godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede za BiH za 2016. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražitelja azila, sa mišljenjem Zajedničke komisije za ljudska prava.

BHRT