Home » Parlament je usvojio incijativu o ukidanju naplate aerodromske takse od 3 KM po putniku

Parlament je usvojio incijativu o ukidanju naplate aerodromske takse od 3 KM po putniku

Nihad Omerović, zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine objasnio je kako je Zastupnički dom BiH usvojio njegovu incijativu kojom se uvodi jednogodišnji moratoriju na naplatu takse od 3 KM po putniku na aerodromima u BiH.

“Omerović kaže kako je incijativu pokrenuo prije nekih 25 dana i tražio da Agencija za civilno zrakoplovstvo ukine naknadu po jednom putniku. Naknada je definisana odlukom iz 2017. godine i tada je iznosila 2 KM, a nakon toga je iznos povećan na 3 KM po putniku.

“Ja sam tražio u prvoj verziji potpuno ukidanje te naknade imajući u vidu na osnovu razgovora sa sve četiri međunarodna aerodroma, da je po njihovom mišljenju i analizama i na osnovu njihovih razgovora niskobudžetnim kompanijama da je ova taksa osnovni razlog zašto dolazi do ukidanja međunarodnih aviolinija”, kaže Omerović.

U ponedjeljak je održan sastanak Komisije za saobraćaj i komunikacije, koje je i Omerović član, a sastanku su prisustvovali predstavnici aerodroma, direktor Agencije za civilno zrakoplovstvo i ministar saobraćaja i komunikacija Edin Forto.

“Direktor agencije se oštro usprotivio razgovoru o ukidanju takse sa navodom da će ukidanje dovesti u pitanje poslovanje i rad Agencije, dok su direktori imali suprotne stavove da ukidanje takse se mora desiti i da je to primarni razlog zašto se ukida veći broj aviolinija. U cilju prevazilaženja situacije, ja sam modifcirao svoju incijativu, prethodno dobijajući pozitivan znakove od aerodroma, da ih zadovoljava i opcija moratorija na naplaćivanje takse u periodu od godinu, a da se u tom periodu izvrši tačna analiza od Agencije za civilno zrakopolvstvo, da li je ta taksa isključivi razlog zašto dolazi do odustajanja niskobudžetnih aviokompanija”, kaže Omerović.

Pojašnjava kako su ovakav prijedlog prihvatili i predstavnici aerodroma, ali i Agencije i da su bili zadovoljni ovom formulacijom te je prvo komisija, a zatim i Parlament usvojio prijedlog.

“U narednih minimalno godinu nema naplate po prevezenom putniku od tih aerodroma. Odluku izrađuje Agencija za Civilno zrakoplovstvo, a saglasnost daje Vijeće ministara. Njenim usvajanjem na Predstavničkom domu završena je procedura. Ako analize kažu da je aviotaksa osnovni razlog i opterećenje za niskobudžetne kompanije mi idemo na kompletno ukidanje bez vremenskog roka”, obećao je Omerović.

Podsjećamo, jedan od razloga zašto je niskobudžetna kompanija Ryanair obustavila letove sa Aerodroma u Tuzli je bilo plaćanje takse u iznosu od 3 KM po putniku.