Home » Partneri sa zapadnog Balkana usvojili deklaraciju, definisan put održivog upravljanja migracijama

Partneri sa zapadnog Balkana usvojili deklaraciju, definisan put održivog upravljanja migracijama

Partneri na zapadnom Balkanu usvojili su sveobuhvatan dokument o rezultatima konferencije u kojem se obavezuju na daljnje jačanje saradnje u rješavanju problema krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, poduzimanjem mjera za usvajanje pristupa zasnovanog na pravima i žrtvama i jačanjem saradnje.

Oni se također obavezuju da će povećati pristup regularnim putevima za migrante u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirom i podsticati inkluziju migranata u društvo. Konačno, partneri sa zapadnog Balkana se obavezuju da će raditi na holističkom pristupu upravljanja povratkom i poboljšati prakse povratka, readmisije i reintegracije kroz sisteme i procedure zasnovane na pravima i procesima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Češke, u okviru predsjedavanja Vijećem Evropske unije (EU), i Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije bili su 15. i 16. novembra domaćini Konferencije ‘Održivo upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu’ u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

U okviru te dvodnevne konferencije okupili su se ministri unutrašnjih poslova zemalja zapadnog Balkana, predstavnici susjednih država članica EU, relevantnih institucija EU i međunarodnih organizacija, te akademske zajednice s ciljem utvrđivanja sveobuhvatnih, održivih i pristupa koji su fokusirani na rješenja za efikasno upravljanje migracijama na zapadnom Balkanu.

– Tema održivog upravljanja migracijama je od najveće važnosti za Češku i zapadni Balkan. Region je i dalje glavna raskrsnica za dolaske u EU i upravljanje migracijama je naša zajednička odgovornost. Jačanje upravljanja migracijama, azilom i povratkom je od suštinskog značaja za pronalaženje zajedničkih rješenja za složenu situaciju u regionu – izjavio je u uvodnom obraćanju Vit Rakusan, prvi zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Češke.

Od 2015. godine, region zapadnog Balkana je postao glavna tranzitna regija za migrante koji pokušavaju da stignu do zapadne Evrope. Od vanredne situacije 2015. i 2016. godine, migracije su postale sve stabilniji fenomen s kojim su se partneri suočili i sad rade na tome da pronađu stabilan način da upravljaju migracijama. Situacija sa migracijama u regionu i dalje je složena i ispituje institucionalne kapacitete. Migranti koji kreću na rizična putovanja kroz region i ostaju u regionu, uključujući djecu i porodice, ranjivi su na nasilje, eksploataciju i zlostavljanje, što izaziva zabrinutost i potrebe za zaštitom.

  Veliki revolt građana u Kini, država odmah prijavila rekordan broj zaraženih od koronavirusa (VIDEO)

Konferencija, koju je facilitirala Međunarodna organizacija za migracije (IOM), imala je za cilj da označi važan orijentir u još sveobuhvatnijem i održivom upravljanju migracijama.

Priznajući da su mješovita migracijska kretanja na zapadnom Balkanu stvarnost sa kojom se treba suočiti, svi partneri su prepoznali izuzetnu važnost rješavanja trajnih izazova upravljanja migracijama, rada na pristupu usmjerenom na rješenja i unaprjeđenju sigurnih i regularnih puteva za očuvanje ljudskih prava migranata.

– Interoperabilni sistemi su najvažniji za nastavak našeg rada i uspostavljanje održivih i koherentnih sistema upravljanja, uključujući i identifikaciju migranata. Praktične veze za povezivanje regiona sa sistemima EU također su neophodne za efikasno upravljanje migracijama, posebno kroz sveobuhvatno upravljanje granicom i program readmisije – izjavio je Oliver Spasovski, ministar unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije.

Prepoznajući da je održivo upravljanje migracijama na zapadnom Balkanu neraskidivo povezano sa dugoročnim razvojem, deklaracija će definisati put naprijed akterima za implementaciju komplementarnih inicijativa u okviru sveobuhvatnog odgovora na migracije u regionu zapadnog Balkana usmjerenog ka rješenjima.

– Danas napuštam region sa uvjerenjem da smo kroz Skopsku deklaraciju bili u mogućnosti da damo smjernice ka sveobuhvatnom upravljanju migracijama na zapadnom Balkanu i pronađemo pristup usmjeren na rješenja za rješavanje migracija na human i uređen način. IOM je opredijeljen da pomogne partnerima u regionu da ove važne obaveze prevedu u usklađene i konkretne akcije kroz sveobuhvatan pristup koji obuhvata čitavo društvo – naglasio je Antonio Vitorino, generalni direktor IOM-a, saopćio je IOM.