Home » Pivić o “nerizičnoj” BiH: Moramo raditi kako ne bismo ponovo bili na sivoj listi

Pivić o “nerizičnoj” BiH: Moramo raditi kako ne bismo ponovo bili na sivoj listi

Evropska komisija je 7. maja usvojila Uredbu kojom je Bosna i Hercegovina izbrisana sa spiska viskorizičnih zemalja kada je riječ o pranju novca i finansiranju terorizma, a za Klix.ba svoj komentar je dao i šef delegacije Moneyval delegacije BiH za borbu protiv pranja novca i terorizma Nezir Pivić.

Na početku razgovora Pivić je naglasio da je Bosna i Hercegovina u februaru 2018. godine skinuta sa sive liste FATF-a nakon što je kooordiniranim radom svih nadležnih institucija uspjela da realizuje mjere iz Akcionog plana FATF-a za Bosnu i Hercegovinu.

Provođenje mjera podrazumijevalo je koordinacijski rad u smislu ujednačenog pristupa i provedbe zadatih aktivnosti što je bilo veoma kompleksno u državi koja je uređena kao Bosna i Hercegovina. Na tehničkom nivou je to podrazumijevalo podršku domaćih eksperata, a na političkom razumijevanje i podršku pojedinih ministara, kao i Vijeca ministara u cjelini.

“Imajući u vidu da Evropska unija nema vlastite mehanizme praćenja ispunjavanja međunarodnih standarda kada je riječ o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno da ih tek uspostavlja, očekivali smo da će pratiti FATF po ovom pitanju i odmah delistirati Bosnu i Hercegovinu s liste visokorizičnih zemalja Evropske unije. Ipak, to se nije desilo tada u februaru 2018., nego evo dvije godine poslije. Međutim, imajući u vidu da se u ovoj oblasti u skladu s razvojem kriminala pranja novca i finansiranja terorizma stalno mijenjaju i unapređuju standardi na međunarodnom nivou, Bosna i Hercegovina mora nastaviti raditi na poboljšanju svog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma ukoliko ne želimo da se u nekoj o narednih evaluacija ponovo nađemo na sivoj listi Moneyvala, FATF-a ili EU”, izjavio je Pivić za Klix.ba.

Dodao je da kao šef Delegacije Bosne i Hercegovine za Moneyval može istaći da su Bosni i Hercegovini potrebna poboljšanja u svim segmentima sprečavanja borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a posebno u vezi sa nadzorom rada odgovornih institucija za provedbu mjera sprečavanja pranja novca, zatim kvantitativnog i kvalitativnog krivičnog procesuiranja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma, nadzora nad radom nevladinog sektora i provedbe mjera u vezi s finansiranjem terorizma i profilacije.

“Moneyval delegacija već radi na tome da sve institucije koje su uključene u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kao prioritet imaju provedbu spomenutih standarda te da se napori svih aktera na tehničkom i političkom nivou usmjere na osiguranje provedbe mjera. O ovom pitanju su upoznati i Predsjedavajući Vijeća ministara, kao i njegovi zamjenici te se nadam da će saradnja unutar Vijeća ministara BiH na realizaciji prioriteta u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma uslijediti u cilju osiguranja što boljih uslova poslovanja naših privrednih subjekata van Bosne i Hercegovine”, dodaje Pivić.

Evropska komisija je usvajanjem Uredbe najavila novi sveobuhvatan pristup jačanju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma kroz Akcioni plan koji bi trebao u narednih 12 mjeseci da vodi boljoj provedbi, nadzoru i koordinaciji provedbe zakonodavstva EU kada je riječ o pranju novca i finansiranju terorizma.

Klix.ba