Podsjetio je da je u decembru 2019. njemački ekspert Priebe prezentirao svoj izvještaj u kojem je istakao brojne nedostatke u radu bosanskohercegovačkog pravosuđa, ističući pri tome Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kao instituciju nadležnu za cjelokupno pravosuđe Bosne i Hercegovine i zaduženu da poduzme niz koraka u cilju poboljšanja situacije.

Pivić je naveo da je u mjesecima nakon objavljivanja Priebeovog izvještaja Parlament nastojao da, vršeći svoju obavezu demokratskog nadzora nad radom VSTV-a, u razgovoru s predsjednikom VSTV-a pokuša riješiti probleme koji su istaknuti u tom izvještaju, te da se Parlament na nekoliko sjednica bavio pitanjima VSTV-a, kao što je bio slučaj na sjednici na kojoj je razmatran Izvještaj o radu Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Međutim, dodaje da osim opštih zaključaka i primanja k znanju izvještaja, nije usvojen nijedan zaključak kojim se unaprjeđuje rad pravosuđa i nastoje riješiti neka pitanja poput Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, ujednačavanje sudske prakse, unaprjeđenje i jasnoća krivičnog postupka pred Sudom BiH, itd.

– Ono što hoću reći i zaključiti je da sam zapanjen da predstavnici pojedinih stranaka očigledno ne žele napredak u ovoj oblasti imajući u vidu da zaključci koji su predloženi nisu bili usvojeni, niti je postojala volja da kasnije budu usaglašeni. Zaključci su bili usmjereni na prihvatanje i uklanjanje nedostataka iz Priebeovog izvještaja, kao i npr. rješavanje pitanja neusvajanja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Da podsjetim, uvjet koji je postavljen za usvajanje Državne strategije je statistički pregled stanja predmeta ratnih zločina A-kategorije koji su davno ustupljeni Tužilaštvu BiH od Haškog tribunala, a za koje već skoro godinu dana od Tužilaštva ne možemo da dobijemo podatke – rekao je Pivić.

  OSCE: Hitno riješiti nedostatke u oblasti cyber sigurnosti zakonodavnih tijela

Naglasio je da su tražene određene izmjene u krivičnom zakonodavstvu radi jasnoće krivičnog postupka i garancije ljudskih prava u krivičnom postupku.

– Taj zaključak je bio usmjeren na ukljanjanje nelogičnosti iz krivičnog postupka koje utiču na ravnopravnost strana u postupku. Traženo je i da se krene ka uspostavljanju vrhovne sudske instance koja je za jedinstvenost cjelokupnog bosanskohercegovačkog pravosuđa od ključnog značaja, jer garantuje vladavinu prava. Traženo je i procesuiranje i sankcioniranje osoba koje krše odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – kazao je Pivić.

Osim navedenog, Pivić smatra neophodnim i hitno adresiranje slijedećih nedostataka utvrđenih Priebeovim izvještajem, naročito usvajanje Zakona o sudovima, Zakona o VSTV-u i Zakona o parničnom postupku u skladu s evropskim standardima jer je potreban sveobuhvatan pristup kako bi bila osigurana nezavisnost, efikasnost i integritet bosanskohercegovačkog pravosuđa.

– Svi predloženi zaključci nisu usvojeni, niti su mogli biti usaglašeni na kolegiju Predstavničkog doma jer nemaju podršku HDZ-a i SNSD-a. Umjesto davanja podrške mjerama za unaprjeđenje rada pravosuđa, pomenute političke stranke su predložile donošenje zakona o promjeni procedure imenovanja stranih sudija Ustavnog suda u smislu da ih zamjene domaće sudije tako da budu imenovane upravo u tijelima u kojima sjede oni koji ne daju podršku unapređenju vladavine prava. Prijedlog HDZ-a i SNSD-a je čisto populistički jer je neustavan, ali nam time na krajnje bahat i licemjeran način pokazuju svoju destruktivnu namjeru kada je riječ o bosanskohercegovačkom pravosuđu – poručio je Pivić.

Faktor.ba