Home » Pivić: Prvo statistika predmeta, pa onda i njihovo prosljeđivanje entitetima

Pivić: Prvo statistika predmeta, pa onda i njihovo prosljeđivanje entitetima

Da bi se znalo koji predmeti ratnih zločina će biti proslijeđeni entitetskom pravosuđu potrebno je sačiniti detaljne statistike svih slučajeva koje je Haški tribunal uputio Tužilaštvu BiH, kazao je zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić.

– Revidirana Državna strategija je jako bitna za rješavanje predmeta ratnih zločina i na takav pristup se pristalo 2008.godine. Ono što je unazad dvije godine bilo sporno za predstavnike bošnjaka, i ono što su tražila udruženja žrtava, su detaljne statistike vezano za osobe sa A-liste odnosno predmete za koje je još 2004.godine Tužilastvo Haškog tribunala reklo da postoji dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Haško tužilaštvo je tada te predmete dalo na daljnje postupanje državnom Tužilaštvu. Ono je manje kompleksne predmete ustupilo entitetskom pravosuđu, prema Državnoj stategiji koja je usvojena 2008.godine. Revidirana Državna strategija je blago proširila kriterije za ustupanje predmeta, pa se očekuje da će nakon usvajanja dokumenta veći broj predmeta biti ustupljen entitetskom pravosuđu. Kako bi to bilo opravdano bitno je da se nadležnim institucijama dostavi detaljna statistika, šta je sa svim predmetima u kojima se nalaze osobe sa A-liste tj. one osobe u čijim predmetima je Haško tužilaštvo reklo da ima dovoljno dokaza za podizanje optužnice. Detaljna statistika nije tražena samo od udruženja žrtava, nego to traži i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine (zaključak od 28.5.) i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (zaključak od 11.06.) – kazao je Pivić.

Oslobodjenje.ba