Home » Pivić: Uspjeh reforme pravosuđa mjerit ćemo povjerenjem građana

Pivić: Uspjeh reforme pravosuđa mjerit ćemo povjerenjem građana

Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić učestvuje na konferenciji ministara pravde i predstavnika pravosuđa 47 članica Vijeća Evrope u Sofiji, čiji je cilj razmatranje različitih aspekata jačanja nezavisnosti pravosuđa u zemljama Evrope.

Na konferenciji je predstavljen novi akcioni plan Vijeća Evrope kojim se žele podstaknuti sve članice da osiguraju nezavisnost pravosudnog sistema, kroz zakonska rješenja ali i u samoj praksi.

Naglašavajući da je u BiH nužno unaprijediti osnovne mehanizme potpune funkcionalnosti i nezavisnosti pravosuđa, zamjenik ministra pravde je istakao da “s jedne strane zakonodavac mora sudovima osigurati formalno pravnu nezavisnost i finansijsku sigurnost, a na drugoj strani izvršna vlast mora stvoriti ambijent u kojem se sudije biraju, a poslije i odlučuju, potpuno nepristrasno“. A kao treći i podjednako važan element, građani moraju vjerovati u sistem pravosuđa.

– Ako nema povjerenja u cjelokupni sistem institucije gube svoj autoritet. Dakle, nije dovoljno da se samo pravda postigne, nego građani moraju i vidjeti da je ona postignuta, kako bi mogli vjerovali u pravosudni sistem – dodao je Pivić.

U kontekstu zaključaka konferencije, zamjenik ministra pravde BiH će u ponedjeljak u Briselu, zajedno s predstavnicima Evropske unije, analizirati sadašnje stanje kao i sljedeće korake u reformi pravosuđa BiH.

– Svaki dan radimo na jačanju našeg pravosudnog sistema i samo tako možemo osigurati vladavinu prava kao jednog od preduslova za napredak socio-ekonomskog stanja i privlačenja investicija u našu zemlju – zaključio je Pivić, saopćeno je iz Ministarstva pravde BiH.

Redakcija