Home » Pivić za FR: Pravosuđe je top tema – veliki su izazovi

Pivić za FR: Pravosuđe je top tema – veliki su izazovi

Nadam se da će novo rukovodstvo VSTV-a vratiti povjerenje građana u pravosuđe, što je i prvi zadatak, da će odgovoriti tom zahtjevu i da,  poučeno radnjama prethodnog, neće praviti iste ili slične greške.

U tome treba da pomognu svi akteri, potrebno je da se izvrše neophodne izmjene svih zakona koji će dovesti do transparentnog rada pravosudnog sistema, do jasne odgovornosti svih nosilaca pravosudnih funkcija, izjavio je  u intervjuu za Federalni radio zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić.

O preprekama donošenja novog zakona o VSTV-u

U Ministarstvu pravde BiH formirana je grupa zadužena da pripremi tekst izmjena Zakona o VSTV-u i predloži modalitet reforme Vijeća. Međutim, duže vrijeme je postojala opstrukcija iz Republike Srpske nedostavljanjem imena svojih predstavnika u radnu grupu. Nedavno smo uspjeli da se dogovorimo o minimumu izmjena koje bi trebale da se nađu u hitnom postupku u parlamentarnoj proceduri. Taj set minimalnih izmjena, kaže Pivić, upućen je i Venecijanskoj komisiji. Izmjene bi se trebale kretati u pravcu integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti u radu, dvostepenosti pri odlučivanju itd. Bitno je naglasiti da je u Nacrtu zakona o VSTV-u jasno naznačeno da su to privremene, interventne izmjene i da u roku od godinu dana treba biti donesen novi zakon.

Kada je riječ o donošenju sistema provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija, Pivić navodi da posebnu pažnju predstavlja transparentnost imovinskih kartona, te da se slaže da i predstavnici  trećeg stuba vlasti, upravo zbog povjerenja građana, trebaju predočiti javnosti imovinu kojom raspolažu. Međutim, smatra i da se mora voditi računa o pravima osoba čija se imovina predstavlja u javnosti.

Ured disciplinskog tužioca je previše ovisan o Vijeću

Na pitanje kako komentira rad Ureda disciplinskog tužioca i da li ga treba izmjestiti iz VSTV-a, Pivić kaže da je Ured previše ovisan o Vijeću po svojoj postavci te da je neophodno da se učini veća samostalnost i nezavisnost s obzirom na da je to veoma važno tijelo koje treba odgovoriti „ko kontrolira kontrolora“, odnosno da bude samostalno kako bi u praksi odgovorilo na sve izazove, poput ovih kojima smo svjedočili u slučaju bivšeg predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije. Treba raditi na tome u budućim zakonskim izmjenama kako bi Ured disciplinskog tužioca mogao garantirati da u svakom momentu nosilac pravosudne funkcije može biti adekvatno sankcioniran u slučaju eventualnog kršenja određenih propisa.

  U FBiH 1,84 miliona radno sposobnog stanovništva, 48 posto ekonomski aktivno

O bivšem predsjedniku VSTV-a Tegeltiji i mogućem disciplinskom postupku

Milan Tegeltija je poslije ostavke na mjesto predsjednika VSTV-a komentirao političke prilike. Neke su predmet disciplinskog postupka, na što je bivši prvi čovjek Visokog sudskog vijeća na Twiter profilu izjavio da se nije previše “nasekirao i prepao”. Pivić kaže da su takvi komentari Tegeltiju doveli u takvu poziciju, da danas, s ove tačke gledišta i nakon što je podnio ostavku, govore u prilog tome da su svi kritičari bili u pravu. Nedolično je to ponašanje jednog nosioca pravosudne institucije.

Ministar Grubeša je trebao naći vrijeme za Istražnu komisiju PS BiH

Odgovarajući na pitanje o radu privremene Istražne komisije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i komentirajući izjavu ministra Josipa Grubeše koji je nazvao populističkim zahtjev Komisije za njegovom smjenom, Pivić je poručio da treba imati u vidu da ju je formiralo najviše zakonodavno tijelo u BiH i da treba poštovati organ koji je imenovao članove Vijeća ministara. Ne vidi problem u podnošenju izvještaja, mišljenja je da se treba odazvati svakom pozivu, da se  pokaže oblik izvanredne saradnje u smislu odgovornosti prema funkciji koja se obnaša. Ministar Grubeša je trebao naći vrijeme da se pojavi pred Istražnom komisijom i odgovori na vrlo važna pitanja kada se govori o pravosuđu. U budućnosti treba poboljšati odnose između  zakonodavne i izvršne vlasti. Pravosuđe je top tema u BiH, veliki su izazovi i problemi unutar njega i zato saradnja sa Parlamentom treba biti na najvišem nivou, poručio je zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić.

https://www.federalna.ba/pivic-za-fr-pravosude-je-top-tema-veliki-su-izazovi-neimb

federalna.ba