Home » Počinje naučna konferencija “Jahorinski forum”

Počinje naučna konferencija “Jahorinski forum”

Peta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Jahorinski poslovni forum” bit će održana od danas pa do 26. februara na Jahorini. Glavna tema skupa je razvoj turizma.

Konferencija, čiji su organizatori Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet u Subotici, Ekonomski fakultet u Podgorici i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici, okupiće veliki broj turizmologa, naučnih radnika, privrednika iz zemlje i regiona, koji će izlagati o temi “Turizam i konkurentnost”.

Tokom plenarne sjednice, kao i u dvije odvojene sesije posvećene ekonomiji i turizmu, biće predstavljeno 50 radova priznatih naučnika, stručnjaka, kao i studenata sa univerziteta iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bugarske. Na konferenciji će učestvovati i izlagati svoje radove oko 150 naučnika, stručnjaka i studenata.

Na konferenciji će, po prvi put, biti održan naučno – stručni panel, čiji je cilj da okupi profesionalce iz svih segmenata turističke industrije, predstavnike akademske zajednice, javnog sektora, međunarodnih institucija i asocijacija, koji će, kroz diskusiju, definirati konkretne prijedloge za razvoj turizma i pratećih grana ekonomije koji bi bili primjenjivi u praksi.

BHRT

Tags