Home » Podjela penzija za juli počinje u petak 5. augusta

Podjela penzija za juli počinje u petak 5. augusta

novac

U skladu sa Zakonom o PIO/MIO, penzije za mjesec juli bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u petak 5. avgusta 2022. godine, objavio je Federalni zavod za MIO/PIO.

Prosječna samostalna penzija iznosi 544,87 KM, koju će primiti 354.788 korisnika. Minimalna penzija iznosi 424,43 KM, zagarantovana 531,86 dok je najviša penzija 2.174,48 KM.

Penziju za juli primit će ukupno 430.513 penzionera.

Prema Uredbi Vlade Federacije, 363.430 korisnika penzije s prebivalištem u BiH, koji su zatečeni u isplati,  pored redovne, primit će i jednokratni iznos penzije u visini od 100 KM.

  Vlada FBiH - Općinama i gradovima 39.000.000 KM

Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za avgust, te jednokratnog iznosa penzije, iznose oko 250 miliona KM.

Tags