Home » Podsjetimo: Kojih osam prioriteta Evropska komisija traži da ispune bh. političari

Podsjetimo: Kojih osam prioriteta Evropska komisija traži da ispune bh. političari

Evropska komisija je za Bosnu i Hercegovinu u oktobru je preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU, a Vijeće opštih poslova Evropske unije odobrio je danas kandidatski status za našu zemlju.

Komisija od bh. vlasti očekuje ispunjavanje osam određenih uslova.

1. Prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću

2. Usvojiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

3. Donijeti zakon o sprječavanju sukoba interesa

4. Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

5. odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila

6. Obezbijediti zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

7. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

8. Obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU.

Uslovi su uglavnom vezani za 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine, u mišljenju o spremnosti BiH da postane zemlja kandidat.

BiH ove godine ima relativno negativan izvještaj Evropske komisije. Evropska komisija zaključuje da u ključnim poljima BiH nije učinila nikakav napredak. Loša ocjena u godišnjem izvještaju je razlog zašto su neki komesari bili protiv da se preporuči status kandidata za BiH.

Bosna i Hercegovina je 2016. godine podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, kao posljednja zemlja Zapadnog Balkana, s izuzetkom Kosova kojeg kao neovisnu državu ne priznaju članice EU-a Španija, Slovačka, Kipar, Rumunija i Grčka.

Kako je ranije pisao portal Radiosarajevo.ba, u četvrtak, 15. decembra, članice Evropske unije će u četvrtak razmatrati dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini i očekuje se da će naša zemlja zvanično i dobiti status kandidata.

Izvor: radisarajevo.ba