Home » Policijske agencije spremne odgovoriti savremenim izazovima u sprječavanju nedozvoljene trgovine nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom

Policijske agencije spremne odgovoriti savremenim izazovima u sprječavanju nedozvoljene trgovine nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom

U sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, održana je obuka na temu korištenja Mobilnog skenera jonizirajućeg zračenja, koja je organizovana od strane Vlade SAD-a u saradnji sa Uredom za detekciju i sprječavanje krijumčarenja nuklearnog materijala pri Ministarstvu za energetiku SAD.

Ova obuka je realizacija aktivnosti predviđenih Memorandumom o razumijevanju između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država kojim je definisana saradnja u sprječavanju nedozvoljene trgovine nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom.

Policijski službenici Direkcije, polaznici obuke, su tokom intenzivne obuke uspješno savladali rukovanje Mobilnim skenerima jonizirajućeg zračenja i prateće opreme za otkrivanje radijacije i identifikaciju radioaktivnih materijala, koja je isporučena kroz donaciju Ministarstva energetike SAD-a. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH kontinuirano razvija kapacitete kako bi spremno i profesionalno odgovorila savremenim sigurnosnim izazovima u oblasti sprječavanja nedozvoljene trgovine specijalnim nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom.

Stručni i profesionalni kapaciteti postavljaju Bosnu i Hercegovinu u red država koja ima kapacitete i koja je osposobljena za borbu protiv krijumčarenja radioaktivnih supstanci, koja predstavlja posebnu sigurnosnu prijetnju kako po živote tako i po zdravlje građana. Kroz realizaciju ove obuke, još jednom su naglašeni partnerski odnosi Vlade SAD i Bosne i Hercegovine, te opredijeljenost obje zemlje u zajedničkoj borbi protiv savremenih sigurnosnih izazova.

 

DKPT