Home » Policijski službenici Direkcije održali obuku na temu ”Zaštita VIP osoba i delegacija”

Policijski službenici Direkcije održali obuku na temu ”Zaštita VIP osoba i delegacija”

U periodu od 12. do 19. ožujka 2018. godine u sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH održana je obuka za djelatnike Uprave Grada Sarajeva – Odjel za kabinetske poslove i protokolarne poslove.

Obuka na temu ”Zaštita VIP osoba i delegacija” organizovana je na zahtjev gradonačelnika Grada Sarajeva, a predavači su bili policijski službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Tijekom ove sedmodnevne intenzivne obuke, službenici Direkcije su predstavili modele pratnje i zaštite VIP osoba i delegacija, te su pored teorijskog dijela podijelili i svoja iskustva i primjere iz prakse.

Ovom prigodom Direkciju je posjetio gradonačelnik Grada Sarajevo, gdin. Abdulah Skaka koji se zahvalio direktoru Direkcije i policijskim službenicima koji su proveli ovu obuku na profesionalizmu. ”Direkcija je prepoznata kao moderna policijska agencija koja u svom radu implementira savremene policijske prakse, te sam uvjeren da će ova obuka biti samo jedna u nizu zajedničkih aktivnosti, posebno kada je u pitanju usavršavanje kadrova i usvajanje novih znanja”, rekao je gradonačelnik Skaka.

Direktor Direkcije Mirsad Vilić i gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Sakaka su po završetku obuke polaznicima obuke uručili ceritfikate.

Dkpt.ba