Home » Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2023. godine uplatili 526.886.347 KM javnih prihoda

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2023. godine uplatili 526.886.347 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2023. godine uplatili 526.886.347 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar 2022. godine više za 77.689.084 KM, ili za 17,30 %, a u odnosu na januar 2019. godine više za 112.355.377 KM, ili za 27,10%.

Uplate javnih prihoda u januaru 2023. godine u odnosu na januar 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.br. Kantoni januar 2022 januar 2023 index       (januar 22/21) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 166.382.655 188.987.356 113,59 22.604.701 35,87
2. Tuzlanski 74.820.193 96.722.683 129,27 21.902.490 18,36
3. Zeničko-dobojski 55.882.991 66.482.494 118,97 10.599.503 12,62
4. Hercegovačko-neretvanski 58.066.861 62.705.626 107,99 4.638.764 11,90
5. Srednjobosanski 35.268.948 40.315.610 114,31 5.046.662 7,65
6. Unsko-sanski 24.643.179 29.366.669 119,17 4.723.489 5,57
7. Zapadnohercegovački 15.936.170 19.664.640 123,40 3.728.470 3,73
8. Kanton 10 8.235.576 10.884.701 132,17 2.649.126 2,07
9. Bosansko-podrinjski 5.197.690 6.300.399 121,22 1.102.709 1,20
10. Posavski 4.763.000 5.456.170 114,55 693.169 1,04
UKUPNO 449.197.263 526.886.347 117,30 77.689.084 100,00
Uplate javnih prihoda u januaru 2023. godine u odnosu na januar 2022. godine

U strukturi javnih prihoda za januar 2023. godine:

– porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u  iznosu 50.263.933 KM,

– porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u  iznosu 30.191.646 KM,

– porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 7.124.476 KM,

– porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 6.172.136 KM,

– zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 102.221 KM,

– takse i naknade su naplaćene u iznosu 56.566.276 KM,

– novčane kazne su naplaćene u iznosu 4.770.584 KM,

– članarine su naplaćene u iznosu 846.977 KM,

– ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 280.262 KM.

U januaru 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 370.512.888 KM.

U strukturi doprinosa za januar 2023. godine naplaćeni su:

– doprinosi za PIO/MIO u iznosu 207.102.529 KM,

– doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 145.824.307 KM,

– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 17.586.053 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2023. godine iznosio je 535.859. Ovaj broj veći je za 5.570 u odnosu na podatak od 31.01.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 530.289.

Broj zaposlenih na dan 31.01.2023. godine manji je za 2.453 u odnosu na podatak od 31.12.2022.godine kada je broj zaposlenih iznosio 538.312.

Kanton Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2023. Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.1.2022. Razlika 2023 – 2022
Kanton Sarajevo 145.352 142.840 2.512
Tuzlanski kanton 103.425 102.733 692
Zeničko-dobojski kanton 86.860 86.546 314
Hercegovačko-neretvanski kanton 54.866 53.216 1.650
Srednjobosanski kanton 51.942 52.140 -198
Unsko-sanski kanton 38.117 38.266 -149
Zapadnohercegovački  kanton 21.543 21.088 455
Kanton 10 11.513 11.393 120
Bosansko-podrinjski kanton 7.508 7.573 -65
Posavski kanton 5.768 5.725 43
Republika Srpska 8.092 7.839 253
Brčko distrikt 873 930 -57
Ukupno: 535.859 530.289 5.570
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica

Stanje broja zaposlenih na dan 31.01.2023. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti OVDJE.

Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.01.2023. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 95.335 fiskalnih uređaja, putem kojih je u januaru 2023. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.837.799.283,56 KM.

U odnosu na 31.01.2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.232, a evidentirani promet u januaru 2023. godine je manji u odnosu na januar 2022. godine za 19.333.778,12 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.01.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području su instalirana 6.273 fiskalna uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.01.2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 307.833.590,88 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2023. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 91.218,71 KM.

Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec januar 2023. godine možete pogledati OVDJE.

Izvor: zenit.ba