Home » Porezni ured u Bihaću prodao zaplijenjenu imovinu za 107.080 KM

Porezni ured u Bihaću prodao zaplijenjenu imovinu za 107.080 KM

U postupku prinudne naplate na prvoj javnoj aukciji Kantonalni porezni ured Bihać je početkom aprila izvršio javnu prodaju zaplijenjene imovine poreznog obveznika-dužnika “As Gradnja” d.o.o Velika Kladuša, zbog naplate dužnih javnih prihoda.

Prodata su tri teretna motorna vozila i jedna radna mašina za ukupno 107.080,00 KM. U toku javne aukcije ponuđači su se nadmetali u više krugova, pa je za  ponuđenu imovinu koja je bila predmet prodaje postignuta veća cijena od početne.

Navedeni iznos kupci su u zakonski ostavljenom roku u cijelosti uplatili na račune dužnih javnih prihoda poreznog obveznika – dužnika.

Istog dana bila je zakazana i direktna prodaja zaplijenjene imovine poreznog obveznika – dužnika “Rad putevi” d.o.o Bihać, za koju nije bilo zainteresiranih ponuđača.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve porezne obveznike da blagovremeno izmiruju svoje porezne obaveze, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, odnosno da posluju u skladu s poreznim i drugim važećim propisima. U suprotnom, Porezna uprava Federacije BiH u svim slučajevima neplaćanja dužnih obaveza vrši obračun zateznih kamata po stopi od 0,04% dnevno ili 14,6% godišnje i troškova prisilne naplate od 5%, te zapljenu i prodaju zaplijenjene imovine.