Home » Poslanici Predstavničkog doma PFBiH prihvatili Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Poslanici Predstavničkog doma PFBiH prihvatili Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvatili su Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je predložio poslanik Ramiz Karić.

– Predložene izmjene Zakona imaju cilj da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja smanji sa 42 na 15 dana – istakao je Karić.

Prema predloženom rješenju vrijeme plaćanja naknade sve dok osiguranik nije radno sposoban odnosno do pravosnažnosti odluke nadležnog tijela o utvrđivanju invalidnosti osiguranika se ograničava na prvih 15 dana bolovanja.

– Predložene izmjene dovode do rasterećenja poslodavaca i poboljšanja poslovnog ambijenta – poručio je Karić.

  Mahmutbegović i Dunović Schmidtu: Čavara krši Ustav FBiH i oduzima ingerencije VSTV-u

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović rekao je da podržava donošenje navedenog zakonskog rješenja.

– Detaljno smo analizirali bolovanje i sisteme u drugim zemljama. Prosječno vrijeme u Evropi bolovanja je 6,5 radnih dana. Bugari imaju 22 radna dana, Turci 2,8. Kod nas ne postoji zvanična statistika, a mi imamo tri puta veće bolovanje nego u Evropi. Ključni problem je što je bolovanje postalo jedan standard. Ovo je sistemski način da se smanji zloupotreba bolovanja – rekao je Smailbegović.

Nacrt zakona upućen je u javnu raspravu od 60 dana.