Home » Posljedice pandemije najizraženije u turizmu i uslužnim djelatnostima

Posljedice pandemije najizraženije u turizmu i uslužnim djelatnostima

Centar za politike i upravljanje (CPU) izradio je publikaciju “Uloga i položaj mikro biznisa u BiH u svjetlu pandemije Covid-19” koja obuhvata značaj mikro preduzeća i samozaposlenika za ekonomiju Bosne i Hercegovine i njihov kapacitet da se nose s kratkoročnim i srednjoročnim ekonomskim posljedicama pandemije Covid – 19.

Posljedice pandemije su najviše osjetila preduzeća u sektoru turizma i uslužnih djelatnosti, gdje su upravo mikro preduzeća i samozaposlenici dominantni akteri. Imajući u vidu udio mikro preduzeća u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti, gubitak radnih mjesta i poslova u ovom sektoru neminovno će se odraziti na širu socio-ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini.

  Granična policija BiH: Održan radni sastanak o stanju i mjerama pri suzbijanju nezakonitih migracija

U svjetlu aktuelnih izazova nastalih uslijed ekonomske krize izazvane pandemijom Covid-19, a u cilju dugoročnog osnaživanja pozicije i statusa mikro preduzeća i samozaposlenika u ekonomiji Bosne i Hercegovine, ovo istraživanje razmatra nekoliko ključnih aspekata problema s kojima se suočavaju poduzetnici i djelatnici ovog ekonomskog sektora.

U skladu s nalazima istraživanja, navedene su i detaljno obrazložene konkretne preporuke u vezi s pravnim statusom mikro preduzeća, obrta i freelancera i sa načinima jačanja udruženja subjekata u sektoru mikro biznisa, sapćeno je iz CPU.

Fokus.ba