Home » Poslodavci u FBiH će radnicima moći isplatiti jednokratnu pomoć bez poreza

Poslodavci u FBiH će radnicima moći isplatiti jednokratnu pomoć bez poreza

novac

Na zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH, Federalno ministarstvo finansija donijelo je odluku kojom se na jednokratnu pomoć radnicima neće obračunavati porezi i doprinosi.

Federalno ministarstvo finansija donijelo je Pravilnik o dopuni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak kojim se uređuje izuzimanje od obaveze plaćanja poreza na dohodak jednokratnih pomoći iz Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena koju je Vlada Federacije BiH donijela na 322. sjednici održanoj 7.7.2022. godine.

Uredbom je propisano da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći zaposleniku, isključivo na njegov transakcijski račun, u visini do 1.080,00 KM do 31.12.2022. godine.

Navedena pomoć, isplaćena pod uvjetima utvrđenim Uredbom, se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu, te ne podliježe obračunu plaćanja poreza i doprinosa.

Pored toga, ovim Pravilnikom se propisuje porezno rasterećenje ograničenog trajanja za obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, tako što se umanjuju propisani mjesečni paušalni iznosi poreza na dohodak za 50%, do 31.12.2022. godine.

  U ugostiteljstu se traži radnik više, u IT industriji najviše plaće