Home » Poslodavci u ZDK ističu prednosti dualnog obrazovanja, ali i ukazuju na nedostatke (VIDEO)

Poslodavci u ZDK ističu prednosti dualnog obrazovanja, ali i ukazuju na nedostatke (VIDEO)

Saradnjom Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa privrednicima te školama iz ovog kantona aktivno se radi na unapređenju sistema organizovanog dualnog stručnog obrazovanja po uzoru na evropske modele. No, na putu unapređenja nailaze i na prepreke.

Zeničko-dobojski kanton prednjači u uvođenju dualno organizovanog stručnog obrazovanja na kojem rade Privredna komora te resorno kantonalno ministarstvo. Poslodavci ističu prednosti ovog vida obuke đaka, ali i ukazuju na nedostatke.

“Moramo imati minimalno 15 đaka u smjeni da bi uopće primali bilo kakvu naknadu. Tako da je naša odgovornost veća i što se tiče toplih obroka i same odgovornosti”, navodi Lerotić Teodora, vlasnica frizerskog salona.

Na unaprjeđenju zakonodavnog okvira za integrisanje ovog vida učenja radi se sa predstavnicima kompanija i škola. Iako je Pravilnik o uvođenju praktične nastave van škole u ovom kantonu donesen, implementaciju koče zakonske regulative na federalnom nivou.

“Od pitanja osiguranja učenika, zaštite na radu, pitanje naknade učenicima, pitanje institucionalizacije mentora i master trenera, naknada koje su kompanije spremne platiti, ali i njihovog oporezivanja”, ističe Diana Babić, predsjednica Privredne komore ZDK-a.

Dosadašnji rezultati potvrđuju prednosti organizovanog sistema dualnog učenja za sve sudionike što potvrđuje gotovo 1000 potpisanih ugovora između kompanija i škola.

“Ono što je krucijalno je implementacija zakonske obaveze o prijavi, obračunu i uplati posebnih doprinosa za učenike na praktičnoj nastavi u slučajevima invalidnosti i smrti”, dodaje Babić.

“Put na nivou FBiH u budžetu ZDK-a uvrštena su sredstva za uplatu doprinosa za naime PIO/MIO osiguranja, što će sigurno pomoći implementaciji praktične nastave van škole”, naveo je Nesib Šerkić, viši stručni saradnik za srednje obrazovanje i odgoj i obrazovanje odraslih.

Projektom koji se realizira zahvaljujući tehničkoj i finansijskoj pomoći njemačkog GIZ-a osnovana je međukantonalna fokus grupa kako bi se problemi koje postoje u srednjem obrazovanju riješili i na federalnom nivou.

izvor: federalna.ba