Home » Poticaji za zapošljavanje i raskinuti ugovori: 96 poslodavaca nije izvršilo povrat novca

Poticaji za zapošljavanje i raskinuti ugovori: 96 poslodavaca nije izvršilo povrat novca

Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta zadužilo je Federalni zavod za zapošljavanje da hitno pokrene proceduru povrata iskorištenog iznosa subvencije, te pozivaju Vladu FBiH da upozori na ovaj problem jer postoji rizik od zastare.

Naime, 18. februara 2016. godine zaključen je Protokol o realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog rninistarstva finansija, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Porezne uprave Federacije BiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Cilj Uredbe je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme, i osoba koje se same zapošljavaju.

Do kraja te godine od planiranih 50 miliona KM, ugovoreno je ukupno 25.875.358 KM, a što iznosi 52 posto realiziranih sredstava, zaključeno je ukupno 2.678 ugovora.

Ukupna vrijednost zaključenih ugovora iznosila je 25.875.358 KM, dok je na plaćanje registara poslano u vrijednosti 24.270.180,41 KM.

Kako navode, razlika između navedenih iznosa nastala je zbog činjenice da je u toku realizacije uredbe dolazilo do raskida ugovora.

Te je do 10. maja 2021. bilo je raskinuto 200 ugovora i to od kojih je 63 ugovora raskinuto bez obaveze povrata sredstava jer nije došlo do realizacije ugovornih obveza (nije vršena uplata korisnicima), 120 ugovora je raskinuto sa obavezom povrata dodijeljenih sredstava, a neopravdanih u iznosu od 878.648,93 KM.

Dokaz od povratu sredstava u budžet FBiH dostavio je 31 poslodavac u iznosu od 178.274 KM te naknadno još 10 poslodavaca ispoštovalo je ugovornu obavezu, ukupne vrijednosti 125.426 KM.

No, 96 poslodavaca nije izvršilo povrat sredstava u ukupnom iznosu od 692.860 KM.

Iz Ministarstva navode kako je Federalni zavod trebao da nastavi daljnu proceduru za povrat neopravdanih sredstava.

– S obzirom na protek vremena, kao i na ostvarene komunikacije, evidentno je da spomenute aktivnosti nisu do sada pokrenute, te postoji rizik zastare. Stoga bi bilo neophodno da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upozori na spomenuti problem, odnosno potrebu što hitnijeg postupanja Federalnog zavoda za zapošljavanje – kazali su.

Ministarstvo je predlažilo Vladi Federacije BiH u formi Prijedloga Zaključaka kako slijede:

1. Prima se k znanju Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 95/15; 32/16 i 48/16), za 2021. godinu.

2. Zadužuje se Federalni zavod za zapošljavanje da hitno pokrene proceduru povrata iskorištenog iznosa subvencije u visini ukupno iskorištenih sredstava sa pripadajućom zakonskom kamatom.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Izvor: Faktor