Home » Potpisan Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti FBiH

Potpisan Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti FBiH

Na sjednici Vlade Federacije BiH data je saglasnost na Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je ovlastila federalnog ministra pravde Matu Jozića da u ime Vlade FBiH sa Sindikatom potpiše Kolektivni ugovor, saopćio je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Nakon sjednice potpisan je Granski kolektivni ugovor gdje je pored predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samira Kurtovića i federalnog ministra pravde Mate Jozića bio prisutan i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić.

  Završeni 'Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2022' - Nanić heroj odbrane BiH

Nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH, Granski kolektivni ugovor će biti objavljen na web stranici Sindikata.