Home » Potpisan Sporazum o saradnji EPBiH i EIB-a na projektu Vjetroelektrane Vlašić

Potpisan Sporazum o saradnji EPBiH i EIB-a na projektu Vjetroelektrane Vlašić

Generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija i potpredsjednica Evropske investicijske banke (EIB) Lilyana Pavlova potpisali su Sporazum o saradnji između EIB i JP Elektroprivreda BiH za finansiranje konsultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, kojim su definisani uslovi za realizaciju finansijske saradnje i konsultantske usluge.

U okviru Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI-Economic Resilience Initiative) Evopska investicijska banka je za realizaciju konsultantske usluge odobrila grant od 300.000 eura.

Cjelokupan postupak ugovaranja i odluke o izboru ugovarača, upravljanja ugovorom i plaćanja konsultantskih usluga će provesti EIB u skladu sa svojim politikama, pravilima i procedurama nabavke. Ugovor će biti zaključen između EIB-a i izabrane konsultantske kompanije.

  Osigurano 400 hiljada KM za besplatne udžbenike osnovcima u FBiH

Elektroprivreda BiH će biti uključena u proces definisanja tehničkih specifikacija, što podrazumijeva i saglasnost na TOR, koje će EIB koristiti u tenderskoj dokumentaciji i praćenju i nadzoru nad realizacijom ugovora i blagovremeno dostavljati odluke i informacije banci i konsultantu za potrebe izvršavanja usluga.

Sporazum je pripremljen   u skladu sa zaključcima sa Procjenjivačke misije obavljene sa bankama KfW i EIB u toku 2020. i zatražene podrške od EIB-a sa fokusom na okolinske i socijalne aspekte u toku pripremne faze projekta, saopćeno je iz EPBiH.