Home » Potpisan trogodišnji kolektivni ugovor za radnike JP “ŠPD ZDK”

Potpisan trogodišnji kolektivni ugovor za radnike JP “ŠPD ZDK”

Nakon niza sastanaka i pregovora, koji su vođeni između pregovaračkih timova,  02.11.2022.godine, upriličeno je potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika JP “Šumsko – privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“, između predstavnika Uprave preduzeća i Sindikalnog odbora preduzeća.

Potpisivanju novog Kolektivnog ugovora, je osim predstavnika Sindikata i preduzeća, prisustvovao i Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko – dobojskog kantona, Mirsad Hadžić, kao predstavnik osnivača preduzeća.

Pregovori oko potpisivanja novog Kolektivnog ugovora vođeni su uz konsultacije sa resornim ministarstvom, a prije stupanja na snagu provedena je procedura dobijanja saglasnosti od Vlade ZDK. Novi Kolektivni ugovor je potpisan na period od tri godine.

Najvažnije je istaći da prava radnika, ni u jednom segmentu nisu umanjena i znatno su promaknuta u odnosu na prethodni kolektivni ugovor, a poboljšani segmenti, danas potpisanog ugovora u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, odnose se na povećanje koeficijenta definisaog grupom složenosti, svim radnicima za 0,20, dok će topli obrok biti povećan sa dosadašnjih 9 KM, na 11 KM. Osim toga, pregovarački timovi su se usaglasili i za povoljniji obračun troškova prevoza, a sve kako bi se, uz povećanje ličnih primanja, olakšalo preovladavanje trenutnog stanja sa povećanim troškovima života uzrokovanih postojećom inflacijom.

Kako je, prilikom obraćanja prisutnima, kazao generalni direktor preduzeća, Jasmin Devedžić, prosječna plaća u preduzeća, koja je inače veća od prosjeka Federacije, dodatno će se  povećati od 01.01.2023. godine, kada bi se, redovnim usklađivanjem, a u odnosu na trenutne parametre Federalnog prosjeka koji će se po potpisanom ugovoru koristiti za izračunavanje osnovice za obračun plaća u preduzeću, plaće trebale povećati oko 8%, što će u zbiru biti značajno povećanje u odnosu na trenutni obračun.

Ostala prava radnika, kao što su prava na godišnji odmor i odsustva, pravo na naknadu u slučaju smrti članova porodice, pravo na otpremninu, regres i druga prava, ostaju u okvirima prethodnog Kolektivnog ugovora.

Predstavnici Sindikata su, kako kažu zadovoljni sa potpisanim Kolektivnim ugovorom, jer je uvažen veliki dio njihovih zahtjeva, ali će svakako, nastaviti raditi na daljem poboljšavanju uslova rada svih uposlenika.

Direktor preduzeća, Jasmin Devedžić je kazao da je Uprava preduzeća uvijek spremna podržati sve aktivnosti koje idu u korist radnika ali da se pri tome ne naruši poslovanje preduzeća, te napomenuo da se jedino kroz angažman i zajedničko djelovanje radnika i rukovodstva, kontrolu radne discipline, kontinuirano praćenje rada na terenu i planske aktivnosti, mogu očekivati pozitivni rezultati, što je ujedno bio i poziv radnicima, sindikalnim povjerenicima i rukovodiocima, da zajednički pokrenu pozitivne procese u preduzeću.

Saglasni su i da bi povećanja koja su zagarantovana potpisivanjem novog Kolektivnog ugovora, trebala biti dodatna motivacija svim radnicima za veći angažman na poslovima koje obavljaju, kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu planiranih sredstava po gore navedenim osnovama.

Potpisivanjem ovog Kolektivnog ugovora aktivnosti na poboljšanju uslova rada i prava radnika neće biti zaustavljena, nego će Uprava preduzeća i Sindikalni odbor i ubuduće raditi na promaknuću istih.

Primjena novog, trogodišnjeg Kolektivnog ugovora sa definisanim pravima i obavezama  radnika i poslodavca, sa primjenom počinje od obračuna za mjesec oktobar 2022. godine.