Home » Potpredsjednik FBiH izabran u Delegaciju Vijeća Evrope za praćenje lokalnih izbora u Turskoj

Potpredsjednik FBiH izabran u Delegaciju Vijeća Evrope za praćenje lokalnih izbora u Turskoj

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović, kao član Odbora za praćenje poštivanja načela lokalne i regionalne demokratije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, izabran je u Delegaciju koja će nadgledati lokalne izbore u Turskoj 31. marta, saopćeno je iz kabineta potpredsjedavajućeg FBiH.

Ovaj angažman je važan korak ka promociji demokratije i transparentnosti izbornog procesa u ovoj zemlji. Stojanović će imati priliku da doprinese procesu nadzora izbora u skladu s međunarodnim standardima.

Stojanović je kao član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope učestvovao u radu Odbora za praćenje poštivanja načela lokalne i regionalne demokratije.

Praćenje lokalne i regionalne demokratije je najodgovornija aktivnost Kongresa jedinstvene skupštine u Evropi odgovorne za osiguranje pravilne primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Na sjednici odbora su, između ostalog, razmatrani izvještaji o stanju lokalne i regionalne demokratije u Francuskoj, Hrvatskoj, Andori, Italiji i Crnoj Gori.

Jedna od tema zasjedanja Odbora bila je analiza izvještaja o provođenju lokalnih izbora u Srbiji i Moldaviji.

Na sjednici su razmatrani i Plan rada Odbora za period od 2024. do 2025. godine, kao i monitoring posjeta za posmatranje lokalnih izbora tokom ovog perioda. Učesnici sastanka su također posvetili pažnju trenutnoj situaciji u lokalnim i regionalnim zajednicama u Ukrajini, razmijenili iskustva i pružili podršku u izazovnim vremenima u cilju unapređenja lokalne i regionalne uprave.

Angažman potpredsjednika Stojanovića na ovom skupu je još jedan korak ka jačanju saradnje Bosne i Hercegovine sa međunarodnim partnerima u cilju unapređenja lokalne i regionalne uprave.