Home » Povećana vrijednost BH Telecoma

Povećana vrijednost BH Telecoma

Poslovna 2015. godina je bila izuzetno dinamična i značajna za kompaniju BH Telecom. Pored promjena menadžmenta, u kompaniji je provedeno više paralelnih i izuzetno kompleksnih procesa.

Prvi i najznačajniji proces je reorganizacija kompanije koja je izvršena u skladu sa potrebama na tržištu, a osnovni cilj je jačanje funkcije prodaje i podrške i približavanje korisniku. Drugi proces je redizajn ponude usluga, kreiran prema potrebama korisnika. Svjesni lojalne, ali i nelojalne konkurencije  i uslova pod kojim se odvijaju poslovne aktivnosti, BH Telecom je uspio ostati lider na bh. telekomunikacijskom tržištu i prema mnogim relevantnim mišljenjima svjetskih poznavalaca ove oblasti, kompanije se svrstava u razvijenije operatore kako u regionu, tako i u svijetu. Kompanija konstantno prati svjetske trendove u telekomunikacijama i vrši modernizaciju i unaprijeđenje usluga, a kroz redizajn korporativne ponude usluga pristupa se svakom korisniku pojedinačno.

Treći značajan proces, koji je pratio navedene, je proces izgradnje korporativnog imidža i promocija društveno odgovornih aktivnosti. BH Telecom je u javnosti prepoznat kao domaća  kompanija od javnog značaja koja podržava razvoj sporta, kulture, nauke i obrazovanja. Ne postoji reprezentacija niti značajniji sportski klub koji nije sistemski podržan od BH Telecoma, a tokom prethodne godine smo svjedočili historijskim rezultatima i osvojenim medaljama iz košarke, atletike, tenisa i drugih sportova, čiji je BH Telecom ponosni partner.

Kompanija je u toku 2015. godine konstantno inovirala ponudu usluga te u nekoliko navrata vršila snižavanja cijena usluga u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Uporedo sa svim ovim procesima i aktivnostima, u kompaniji se maksimalno radilo na smanjenju troškova.

BH Telecom je 2015. godinu završio sa ukupno 2.252.493 korisnika i to slijedeće strukture:

Rezultat svih ovih aktivnosti su slijedeći finansijski pokazatelji:

Bruto dobit BH Telecoma za 2015. godinu iznosi 89,8 miliona KM što je za 1,6 miliona KM veća bruto dobit u odnosu na 2014. godinu. Amortizacija za 2015. godinu iznosi 124,3 miliona KM, što je za 4,6 miliona KM veći iznos u odnosu na 2014. godinu.

Zaključak je da EBITDA u 2015. godini iznosi 209,8 miliona KM što je za 7,5 miliona KM veća vrijednost nego u 2014. godini. Samim tim je i vrijednost kompanije u prethodnoj godini povećana za cca. 50 miliona KM. Važno je istaći da je najveća EBITDA bila 2006. godine, nakon čega je bilježila konstantan pad do prošle, odnosno 2015. godine kada dolazi do ponovnog rasta. Ovaj značajan rast je rezultat kvalitetnog provođenja aktivnosti i poslovnih procesa u kompaniji.

 

 

 

BH Telecom je u periodu od 2006. – 2014.godine uplatio oko 2 milijarde KM u budžet FBiH po osnovu dividende, PDV-a, doprinosa za PIO, zdravstvo, nezaposlenost, poreza na dobit te donacija i sponzorstava.

Tačnije, u navedenom periodu je isplaćena dividenda vlasniku, odnosno Vladi FBiH i malim dioničarima u iznosu od 991,7 miliona KM. Po osnovu PDV-a je isplaćen iznos od 427,9 miliona KM, a za doprinose za PIO, zdravstvo i nezaposlenost je isplaćen ukupan iznos od 416,6 miliona KM. Uplaćen je porez na dobit u iznosu od 139,8 miliona KM, donirano skoro 13 miliona KM raznim neprofitnim organizacijama i kroz sponzorske aranžmane podržane najznačajnije sportske, kulturne, humanitarne i naučne aktivnosti u iznosu od oko 40 miliona KM.

Prezentaciju prikazanu na konferenciji možete preuzeti ovdje.