Home » Poznat iznos novca koji stranci moraju imati pri ulasku u BiH ove godine

Poznat iznos novca koji stranci moraju imati pri ulasku u BiH ove godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH za 2024. godinu.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u Bosnu i Hercegovinu za 2024. je 150,00 maraka ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva sigurnosti, a riječ je o istom iznosu kao i prehodnih godina.