Home » Pravni fakultet UNZE predstavlja BiH u Hagu

Pravni fakultet UNZE predstavlja BiH u Hagu

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na ICC Moot Court takmičenju iz međunarodnog krivičnog prava na stalnome Međunarodnom krivičnom sudu, koje će se održati od 22. do 27. maja u Hagu, Kraljevina Holandija.

Ekipu PF UNZE čine: doc. dr. sc. Nezir Pivić i mr. sc. Enis Omerović kao akademski treneri, Vedran Bijelić (govornik – master student), Ajla Heralić (govornica – apsolventica), Arnela Maglić (govornica – III godina), Alma Tabaković (istraživačica – IV godina), Emir Bektić (istraživač – III godina) i Jeneta Šabić (zamjenski član – III godina).

Organizator takmičenja je Grotius centar za međunarodne pravne studije Leiden univerziteta, uz podršku Međunarodnog krivičnog suda. Na ICC Moot Court takmičenje pozvani su svi prestižni univerziteti, odnosno pravni fakulteti iz cijeloga svijeta, no, povrh svega, ponajviše oni koji imaju prepoznatljivu tradiciju moot court modela takmičenja studenata prava, za vrijeme njihova studija, i koji njeguju ovu vrstu interaktivne edukacije budućih jurističkih naraštaja.

– Prošle godine naš Pravni fakultet je po prvi put pozvan na ovo renomirano takmičenje, najveće iz područja međunarodnoga krivičnoga prava u svijetu. Također, moramo istaknuti da smo jedini Pravni fakultet iz BiH koji je ikada u historiji ovoga natjecanja ostvario pravo učešća na ovome svjetskome pravničkome događaju. Dakako, svojim zaslugama i prepoznatljivim, ali i pragmatičnim nastavnim planovima i programima, odnosno modelima edukacije studenata, smo zaslužili taj poziv. Izražavamo naš ponos što je poznati Grotius centar za međunarodne pravne studije prepoznao poziciju našega fakulteta u BiH, odnosno sve dosadašnje ostvarene rezultate na polju promocije takmičenja studenata u simuliranome suđenju iz različitih pravnih disciplina, kazao je Enis Omerović, akademski trener ekipe koja će predstavljati BiH na ovom takmičenju u Hagu.

Ponovno vrijedi istaknuti, da je Pravni fakultet UNZE bio državni prvak u međunarodnom medijskom pravu za godinu 2013, državni prvak u evropskim ljudskim pravima za 2014, te drugi u BiH u oblasti krivičnog prava za 2013. i 2014.

Kada je u pitanju ovo takmičenje u Hagu, radi se o svjetskom takmičenju u simuliranom suđenju u postupku pred Međunarodnim krivičnim sudom (ICC), koji na temelju Rimskoga statuta ima sjedište u svjetskome gradu međunarodne pravde – Den Haagu. Takmičenje traje intenzivnih šest dana, koji ne predstavlja isključivo kompeticiju studenata prava i njihovih akademskih trenera, već se radi o svojevrsnom edukativnom i društvenom programu, koji okuplja studente s različitih područja i kulturnih podneblja u Hagu, kako bi oni sami provjerili, ali i stekli nove pravničke vještine, kao budući pravnici i zagovaratelji međunarodnoga prava. Finalna runda održava se u stvarnoj sudnici Međunarodnoga krivičnoga suda, na kojoj će suditi sudije ovoga Suda. Utemeljenje ovoga Suda pružio je, nadasve, izuzetnu priliku za daljnju podršku vladavine međunarodnoga prava i pomoći borbi protiv nekažnjavanja u cijelome svijetu. Model takmičenja oslikava stvarnu sliku svih suđenja pred ovim Sudom. Hipotetički slučaj, na temelju kojega studenti takmičari pišu svoje podneske, tj. memorijale, obuhvata fundamentalna pitanja i dileme, kako materijalnoga, tako i procesnoga međunarodnoga krivičnoga prava.

Univerzitet u Zenici i Pravni fakultet žele izraziti zahvalnost Vladi Kraljevine Holandije, odnosno Ambasadi Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, na dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju znanstvenoga projekta “Svjestko moot court takmičenje iz međunarodnog krivičnog prava /ICCMCC/ na Međunarodnom krivičnom sudu i studentska posjeta međunarodnim pravosudnim institucijama u Hagu”. Također se želimo zahvaliti Federalnome Ministarstvu obrazovanja i nauke te Gradu Zenica na prepoznavanju kvalitete, značaja i svrhe ovoga projekta za mlade pravničke naraštaje okupljenih oko Pravnoga fakulteta u Zenici.

Zenicablog