Home » Predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (VIDEO)

Predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (VIDEO)

Agencija za vodno područje rijeke Save predstavila je danas Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Svrha Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH je utvrđivanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, definiranje strukturnih i nestrukturnih mjera, te upravljanje poplavnim rizicima kako za lokalna područja visokog rizika, tako i za vodno područje rijeke Save u FBiH kao cjeline.

Rukovodilac sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save u FBiH Almir Prljača istaknuo je da ovaj dokument predstavlja završetak aktivnosti koje Agencija provodi zadnjih desetak godina u cilje implementacije evropske Direktive o poplavama.

– Suština je da se radi o novom načinu pristupanja zaštiti od voda. Do sada smo se bavili odbranom od poplava, sada se više fokusiramo na definisanje rizika i onome što možemo učiniti da te rizike smanjimo. Tu se radi radi o setu strukturnih i nestrukturnih mjera, zavisno od faze u kojoj se nalazimo – izjavio je Prljača.

Kako je kazao, u sklopu projekta predviđena je izrada šest planova. Po dva plana za svaki entitet, jedan za Brčko distrikt BiH i jedan krovni plan koji će obuhvatiti prostor cjelokupne BiH.

Zamjenica vođe tima projekta tehnička pomoć za pripremu planova upravljanja rizikom od poplava za BiH Dalila Jabučar navodi da je projekt nastao na osnovu granta Evropske unije. Navodi da je pristup odbrani od polava sada drugačiji, svjesni da će voda često biti snažnija od sistema za zaštitu.

– Paradigma je sada smanjenje rizika od poplava. Trebamo postavit ciljeve na osnovu kojih se definiraju mjere, a zatim na snagu stupa akcioni plan. Za vodno područje rijeke Save predviđeno je oko 160 mjera. Mislim da su najvažnije unaprjeđenje sistema ranog upozorenja i izrada katastra bujica za cijelu BiH – kazala je Jabučar.

Plan se odnosi na period 2024. – 2029. godina.