Home » Predstavljeni programi EU koji su dostupni BiH u finansijskom ciklusu 2021-2027.

Predstavljeni programi EU koji su dostupni BiH u finansijskom ciklusu 2021-2027.

Programi Evropske unije koji su Bosni i Hercegovini, dostupni u novom EU finansijskom ciklusu 2021. – 2027. godina, predstavljeni su danas na konferenciji u Sarajevu.

Konferencija o temi “BiH u Programima EU: Prilike i izazovi za period 2021.-2027.”, koju je organizirala Direkcija za evropske integracije, bila je prilika da se o ovoj temi govori i iz ugla nacionalnih kontakt točaka pojedinih programa te uspješnih aplikanata iz prethodnog financijskog ciklusa.

Šefica Odsjeka u Sektoru za programe za pristupanje EU u Direkciji za evropske integracije Angelina Pudar je kazala da BiH u ovom financijskom ciklusu do sada učestvuje u četiri programa – program za istraživanje i inovacije Horizont Evrope, zatim program u oblasti kulture i audio-vizuelnih umjetnosti Kreativna Evropa, program Mehanizam civilne zaštite kojem je BiH pristupila po prvi put od ove godine i program Erasmus+ za obrazovanje, obuku i mlade.

Napomenula je da su u pripremi i uskoro trebaju biti potpisani sporazumi za učešće u još dva programa – program jedinstvenog tržišta, njegova komponenta za mala i srednja preduzeća, konkurentnost i održivost malih i sredsnjih preduzeća, te program FISCALIS u oblasti poreske politike.

– Osim toga, BiH i njene institucije razmatraju učešće u još šest programa. Očekujemo da ćemo imati značajno učešće u ovim programima – navela je Pudar.

Kazala je da su programi Evropske unije namijenjeni prvenstveno zemljama članicama EU. Po njenim riječima, oni su osmislili te programa da mogu međusobno sarađivati u određenim oblastima koje su njima od interesa.

– Ono što je omogućeno našim zemljama je da mi učestvujemo u tim programima ravnopravno sa zemljama članicama. To je velika korist za naše razne organizacije, institucije, pojedince, da se uključe ravnopravno sa zemljama članicama EU, sa organizacaijama, institucijama, građanima iz tih zemalja, u evropski prostor za oblast koju pokriva program – pojasnila je Pudar.

Istaknula je da se mogu dobiti sredstva za projekte zajednički sa partnerima u evropskim zemljama.

Gianluca Vannini iz Delegacije EU u BiH je kazao da je za BiH od izuzetnog značaja da učestvuje u programima EU.

Napomenuo je da je učestovala i ranije, u prethodnom ciklus, te je važno da učestvuje i u ovom novom ciklusu koji se odnosni na period 2021-2027.godine.

– Naš novi program obuhvata aktivnosti na više područja. To su kultura, podrška malim i srednjim preduzećima, zaštita okoliša, civilna zaštita i ostale aktivnosti. Neki od naših najpoznatijih programa su, prije svega, Erasmus +, Horizont, Kreatvna Evropa…- kazao je Vannini.

Po njegovim riječima, uz pomoć tih projekata se mogu dobiti važna sredstva i u tom kontekstu je važno što je BiH dobila status kandidata.

Istaknuo je da se radi o bespovratnim sredstvima, grantovima, koji se ne moraju vraćati.

Naveo je da učešće u programima EU predstavlja priliku za BiH da se uključi u aktivnosti koje se odvijaju na nivou EU, koje su otvorene za članice EU i neke zemlje koje nisu još članice EU, “da se ostvari uvid kako stvari funkcioniraju”.

Načelnik Odjela za EU i projekte u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, te koordinator projekta Evropske preduzetničke mreže u BiH koji se finansira iz programa EU Amir Hujić je kazao da se konkretno radi o programu jedinstvenog tržišta, koji je najveći program EU za podršku malim i srednjim preduzećima.

Po njegovim riječima, taj program je vrijedan 4,2 milijarde eura, a sastoji se od šest stubova.

– Za BiH je interesantan stub COSME koji je namijenjen podršci malim i srednjim preduzećima za poboljšanje njihove konkurentnosti i poboljšanje njihovog inovativnog kapaciteta – naveo je Hujić.

Dodao je kako očekuju da će se sljedeći mjesec BiH pridružiti tom programu EU koji je vrlo značajan za nas, za poslovnu zajednicu u BiH.

– Što se tiče BiH, ona je završila sve procedure i očekujemo od Evropske komisije datum u junu da se potpiše taj sporazum o pridruživanju BiH programu jedinstvenog tržišta EU – kazao je Hujić.

Profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i direktorica Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu

Maja Arslanagić-Kalajdžić je govorila o programima koji se tiču nauke, istraživanja i razvoja.

Naglasila je da na Univerzitetu u Sarajevu imaju ukupno više od 500 aktivnih projekata.

Kada je riječ o projektima EU, navela je da imaju različite programe, kao što je Horizont Evropa, koji je tipični naučni, istraživački program koji finansira naučno-istraživački inovatini rad profesora i istraživača.

– Brojčano, Univerzitet u Sarajevu ima najviše ovakvih projekata odobrenih. Uskoro ćemo predstaviti jedan projekat koji će Univerzitet u Sarajevu i da koordinira. To je velika stvar za nas, da budemo i koordinatori pored toga što smo korisnici projekata – navela je Arslanagić-Kalajdžić.

Programi EU su jedan od financijskih instrumenta EU koji BiH koristi od 2007. godine