Home » Prema nacrtu dokumenta – BiH ove sedmice dobija kandidatski status za EU

Prema nacrtu dokumenta – BiH ove sedmice dobija kandidatski status za EU

Bosna i Hercegovina će dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji u četvrtak. To je navedeno u nacrtu dokumenta koji je procurio u javnost. Dakle, Vijeće Evropske unije predlaže Evropskom vijeću da Bosni i Hercegovini  odobri status zemlje kandidata za članstvo u EU.

Tekst dokuemnta prenosimo u cjelosti:

– Nakon zaključaka Evropskog vijeća od 23.-24. juna 2022., te u svjetlu naknadne preporuke Komisije od 12. oktobra 2022. godine, Vijeće preporučuje da se Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata, uz potvrdu od strane Evropskog vijeća, uz napomenu da su koraci navedeni u preporuci Komisije preduzeti u cilju jačanja vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, upravljanja migracijama i osnovnih prava.

Vijeće se raduje potvrđivanju ove odluke nakon decembarske sjednice Evropskog vijeća. U trenutnom geopolitičkom kontekstu, Vijeće naglašava hitnost da zemlja krene naprijed na svom putu prema EU, posebno kroz ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta za otvaranje pregovora o pristupanju EU utvrđenih u Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU kako je Vijeće usvojilo 2019.

Vijeće također poziva sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da promptno provedu obaveze navedene u sporazumu postignutom 12. juna 2022. i hitno finaliziraju ustavnu i izbornu reformu u skladu s ključnim prioritetima.

Vijeće pozdravlja održavanje Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2. oktobra 2022. godine. Prema preliminarnim nalazima i zaključcima Izborne posmatračke misije OSCE/ODIHR-a, izbori su bili općenito konkurentni i dobro organizovani, ali obilježeni nepovjerenjem u javne institucije i pričom o etničkim podjelama. Osiguranje da se izbori sprovode u skladu s evropskim standardima ključni je prioritet naveden u Mišljenju Komisije.

EU očekuje da se funkcionalna zakonodavna tijela i vlade brzo uspostave na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou kako bi se fokusirali na reforme na putu ka EU.

Vijeće također ponavlja svoju nedvojbenu podršku evropskoj perspektivi BiH kao jedinstvenoj, ujedinjenoj i suverenoj državi – navodi se u dokumentu.