Home » Prestanak stanja prirodne nepogode u Kupresu

Prestanak stanja prirodne nepogode u Kupresu

prirodne nepogode u Kupresu

Na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Kupres općinski načelnik Zdravko Mioč donio je odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području općine Kupres.

Tom odlukom raspušta se Stožer Civilne zaštite koji je rukovodio akcijama na ugroženom području te prestaje angažman osoba Civilne zaštite koje su bile angažirane na zaštiti i spašavanju.

Također ovom odlukom obvezuju se tijela uprave, odnosno općinske službe za upravu da u okviru redovite djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koje se odnose na otklanjanje svih posljedica koje su nastale od prirodne nepogode.

Prirodna nepogoda proglašena je nakon što je olujno nevrijeme 4. studenoga 2021. pričinilo veću materijalnu štetu na stambenim i društvenim objektima u zapadom dijelu Kupresa i vikend naselju Čajuša.