Home » Pri ulasku u državu stranac mora imati 150 KM po danu

Pri ulasku u državu stranac mora imati 150 KM po danu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj, 2. sjednici, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovine, prenosi Anadolu Agency AA).

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo Odluku da je najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2020. godinu 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti i nije mijenjan u odnosu na prethodnu godinu.

Također, državno Vijeće ministara je usvojilo strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za period 2020. – 2023. godine.

Strategija je usvojena na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, čime vlasti u državi definišu svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene sa preporukama Evropske komisije.

Opšti cilj Strategije je obezbijediti stalan, sveobuhvatan i održiv odgovor društva na trgovanje ljudima putem jačanja sistema prevencije, gonjenja počinilaca krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima, zaštite i pomoći žrtvama, posebno ranjivim grupama, funkcionalnim povezivanjem i izgradnjom kapaciteta svih nadležnih institucija i organizacija.

Vijeće ministara BiH je takođe usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu osam miliona eura za Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo.

Projekat uključuje realizaciju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u oko 40 javnih objekata i to u sektorima zdravstva, obrazovanja, rada, socijalne politike, kulture, sporta te unutrašnjih poslova u Sarajevu.

Očekuje se smanjenje potrošnje energije ovim objektima, smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduhu, a investicija bi mogla biti otplaćena iz ostvarenih ušteda za oko 10 godina. Praktično bi godišnje uštede trebale iznositi više od 1,6 miliona KM.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je na današnjoj sjednici i obavijest Svjetske banke i dalo saglasnost za pokretanje aktivnosti za realizovanje grant projekta pružanja usluga zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

Ove aktivnosti predstavljaju podršku reformama koje se provode u Bosni i Hercegovini s ciljem smanjenja neformalnog zaposlenja i jačanja pružanja usluga zapošljavanja fokusiranih na mlade i na one koji su manje povezani s tržištem rada.

Projekat će biti finansiran grant sredstvima, a očekuje se da će biti okončan do 30. juna 2021. godine.

Vijeće ministara BiH upoznato je i s pojedinačnim informacijama Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za period april – oktobar 2019. godine.

Službi za poslove sa strancima u period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine prijavljeno je 22.211 nezakonitih migranata.

U istom periodu namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 21.157 migranata, dok je zahtjev za azil podnijelo 455 osoba.

Najviše migranata bili su državljani Pakistana (8.786 ili 39,6 posto), a slijede državljani Avganistana (2.359 ili 10,6 posto), Bangladeša (1.939 ili 8,7 posto), Iraka (1.843 ili 8,3p posto) i Sirije (1.390 ili 6,3 posto).

U vrhu prioriteta su jačanje Granične policije BiH i intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migrantima, ali i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri, saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

AA/Fokus.ba