Home » Prihodi od indirektnih poreza u januaru viši za 92 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u januaru viši za 92 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u BiH u januaru 2023. godine iznosili su 801 milion  KM i veći su za 92 miliona KM ili 13,05 posto u odnosu na januar 2022. godine kada su iznosili 709 milliona KM.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je u januaru 2023. godine privredi vratila 194 miliona KM što je za 22 miliona KM više u odnosu na januar prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u januaru 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 607 miliona KM i veći su za 71 milion KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u januaru 2022. godine.

Za finansiranje državnih institucija u januaru 2023. godine raspoređen je iznos od 70 miliona KM, FBiH 314 miliona KM, RS 169 miliona KM i DB 17 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 18 miliona KM, Republika Srpska 11,9 miliona KM i Distrikt Brčko 0,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.