Home » Prihodi od indirektnih poreza veći za 120 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza veći za 120 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca ove godine iznosili su jednu milijardu i 757 miliona KM i veći su za 187 miliona KM ili 11,9 posto u odnosu na isti period 2023. kada su iznosili jednu milijardu i 570 milliona KM.

Nakon što je UIO u prva dva mjeseca ove godine privredi vratila 325 miliona KM povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca ove godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su jednu milijardu i 432 miliona KM i veći su za 231 milion KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2023. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca ove godine raspoređen je iznos od 167 miliona KM. Sav višak prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH dobila 772 miliona KM, Republika Srpska 431 miliona KM i Distrikt Brčko 43 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 35,9 miliona KM, Republika Srpska 23,7 miliona KM i Distrikt Brčko 1,2 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.