Home » Prihvaćeno 12 prijava na konkurs za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH

Prihvaćeno 12 prijava na konkurs za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH

Na sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), prihvaćeno je svih 12 pristiglih prijava na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Nezavisni odbor PSBiH konstatovao je da se za obje oglašene pozicije, poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i poziciju zamjenika direktora Granične policije BiH, prijavilo deset kandidata, dok su se još dva kandidata prijavila samo za poziciju direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Nezavisni odbor utvrdio je odgovore na dopise Ministarstva bezbjednosti BiH i Institucije ombusmena za ljudska prava BiH. Utvrđeni odgovori biće upućeni pomenutim institucijama BiH, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.