Home » Primjena Zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH

Primjena Zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH

Prvog januara ove godine počela je primjena Zakona o civilnim žrtvama rata u Federaciji BiH. Tim povodom Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je video i saopćenje o glavnim izmjenama koje se tiču ove kategorije građana i građanki.

Neke od najvažnijih komponenata koje su naglašene su: rok za nove podnositelje zahtjeva koji teče i završava u junu 2024. godine, naznaka da će reizdavanje rješenja raditi nadležni organi čime se ne preispituje status onih koji već ostvaruju ovo prava, kao i obaveza kantona da usklade svoju legislativu sa novim propisom, podsjetili su iz OSCE-a.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike je saopćeno da je od prvog januara počela implementacija Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata na području Federacije BiH. S tim u vezi, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podsjetio je na rokove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje statusa civilne žrtve rata.

Po osnovu oštećenja organizma rok za podnošenje zahtjeva je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, s tim da je važno napomenuti da se ovaj rok ne odnosi na osobe kod kojih je oštećenje organizma nastalo kao posljedica zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata.

Također, žrtve preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje u ratu, kao i članovi porodica kojima je neko bližnji smrtno stradao u ratu nemaju vremensko ograničenje za podnošenje zahtjeva.

Ono što je važno istaknuti jeste da postojeći korisnici prava neće morati raditi reviziju svojih rješenja jer je zakonom predviđeno da nadležni općinski organi/službe u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti donesu rješenja o nastavku korištenja prava za sve postojeće korisnike. Ovaj proces već smo pilotirali u dva kantona i pokazao se kao uspješan i bez nepotrebnih zastoja i čekanja na ponovno ostvarivanje prava, navodi se u saopćenju.

Također, svim postojećim korisnicima prava u postupku donošenja rješenja u skladu sa odredbama ovog zakona, početak trajanja prava će se utvrditi od prvog dana narednog mjeseca u kojem je zakon stupio na snagu, a rješenja će biti dostavljena korisnicima na njihove adrese.

– Koristim priliku i da pozovem sve kantone da pristupe izmjenama i dopunama zakona na kantonalnom nivou kako bi se uskladili sa ovim zakonom i to u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona – kazao je u svom video obraćanju federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.