Home » Privremena istražna komisija PSBiH: Potreba za sveobuhvatnom reformom pravosudnog sektora u BiH

Privremena istražna komisija PSBiH: Potreba za sveobuhvatnom reformom pravosudnog sektora u BiH

Privremena istražna komisija (PIK) Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH usvojila je zaključke u kojima se konstatira da nisu dobili odgovore većine institucija od kojih su ih tražili na 36. sjednici.

– PIK konstatira da ovakav pristup dodatno potvrđuje navode iz Izvještaja, te potrebu za sveobuhvatnom reformom pravosudnog sektora u BiH – stoji u zaključcima.

U vezi s odgovorima institucija koji su pristigli, Komisija je konstatirala da oni potvrđuju navode PIK-a o konformizmu, prebacivanju odgovornosti i nesposobnosti institucija da rješavaju probleme građana.

Osudili su priznanje Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH da ne želi koristiti zakonske mehanizme koji su joj na raspolaganju s ciljem interveniranja u sudskim postupcima, odnosno pokretanja predmeta po službenoj dužnosti.

– Kompletne materijale, uključujući i tonski zapis, sa 36. sjednice, PIK dostavlja Tužilaštvu BiH na nadležno postupanje – rečeno je.

Na sjednici je usvojena radna verziju prevoda Izvještaja PIK-a na engleski jezik, koji je pripremila Misija Vijeća Evrope u BiH, kao i zaključak kojim je ovlastio predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg PIK-a da radnu verziju prevoda Izvještaja dostave ambasadama i međunarodnim organizacijama akreditiranim u BiH.

PIK je osudio pokušaje cenzurisanja svjedočenja pred PIK-om te poziva medije koji su zabilježili svjedočenja na 36. sjednici PIK-a da video i audio zapise učine dostupnim javnosti, u skladu sa javnim interesom i pozitivnim zakonskim propisima.

U vezi sa statusom predstavki građana i odgovora institucija, predsjedavajući PIK-a Damir Arnaut obavijestio je članove PIK-a da su sve predstavke građana, koje su do juče pristigle, proslijeđene nadležnim institucijama na dalje postupanje ili je na njih direktno odgovoreno.

PIK je zatražio od Sekretarijata PSBiH da pripremi za potpis i zapisnik i zaključke sa 37. sjednice PIK-a, budući da su sekretari PIK-a razriješeni dužnosti aktom Sekretarijata PSBiH.

PIK predlaže Sekretarijatu PSBiH da osigura stimulaciju ili drugu vrstu prikladne naknade kao podršku naporima sekretara PIK-a tokom dvogodišnjeg rada PIK-a, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.