Home » Produžen Javni poziv za financiranje projekata od značaja jedinicama lokalne samouprave u FBiH

Produžen Javni poziv za financiranje projekata od značaja jedinicama lokalne samouprave u FBiH

Vlada Federacije BiH današnjim zaključkom je, na zahtjev općina i gradova, za sedam dana produžila trajanje Javnog poziva za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru usvajanja po skraćenom postupku uputila Nact zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u FBiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Danas je data suglasnost na Sveobuhvatnu strategiju upravljanja javnim financijama u BiH 2021.-2025., u skladu sa Akcijskim planom Strateškog okvira reforme javne uprave.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo financija da, u skladu s ovom strategijom, delegira dva predstavnika kao članove Radne grupe za praćenje provođenja Strategije i procesa godišnjeg planiranja i izvještavanja za praćenje provođenja i u vezi sa provedbom ovog dokumenta na svim razinama vlasti.

  Arnautović: Portal e-Izbori se pokazao kao efikasan, funkcionalan i jednostavan za korištenje

Kadrovska rješenja

Zbog isteka razdoblja na koje su imenovani, Vlada FBiH je dala prethodnu suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo.

Prethodnu suglasnost je dala i za imenovanje Jadranka Stojkića, Nisveta Mujanovića, Dalfine Bošnjak, Ibrice Čevre, Jasmine Hadžić i Vanje Pirgić za vršitelje ovih dužnosti do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na izvanrednoj sjednici Skupštine BH Telecoma danas je opunomoćena Sanela Milavić – Repak, ističe se u priopćenju.