Home » Prof.dr.Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta UNZE: Našim studentima su omogućeni visoki standardi u pogledu rada i sticanja znanja

Prof.dr.Larisa Velić, dekanesa Pravnog fakulteta UNZE: Našim studentima su omogućeni visoki standardi u pogledu rada i sticanja znanja

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i ove godine je jedan od najprivlačnijih za brucoše koji su odlučili da svoje akademsko zvanje steknu na Univerzitetu u Zenici. Nedavno je imenovan novi menadžment Pravog fakulteta UNZE koji će, bez sumnje, nastaviti put razvoja ove visokoškolske ustanove koja je u posljednjih pet godina po kvalitetnom radu i uspjesima studenata postala prepoznatljiva, ne samo u BiH, nego i u međunarodnim krugovima. O radu i budućim planovima Pravnog fakulteta UNZE razgovaramo sa novom dekanesom, prof.dr.Larisom Velić.

Koliko trenutno studenata svoje akademsko zvanje stiče na Pravnom fakultetu UNZE? Osim Zenice, odakle dolazi najveći broj studenata?

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici trenutno imamo 472 studenata, od toga na dodiplomskom studiju imamo 360 studenata, na postdiplomskom 76, a na doktorskom studiju 36 studenata. Pored Zenice, odakle nam dolazi i najveći broj studenta, na našem fakultetu su studenti iz Kaknja, Travnika, Zavidovića, Sarajeva, a moram istaći da na doktorskom studiju imamo i veliki broj studenata iz Hrvatske koji se upravo u Zenici specijaliziraju iz oblasti prava osiguranja.

Kako ocjenjujete uvjete za realiziranje nastave na Pravnom fakultetu UNZE? 

Našim studentima su omogućeni visoki standardi u pogledu rada i sticanja znanja s obzirom na obezbijeđene pretpostavke u vidu adekvatnog, modernog i komfornog radnog prostora koji je izuzetno kvalitetno tehnološki opromljen i funkcionalno uređen, te prilagođen potrebama teoretske, tehnološke i praktične edukacije studenata. Zgrada je izgrađena prije nekoliko godina tačnije 2015. godine i ima veliki broj sala na raspolaganju. Pravni fakultet raspolaže sa ca. 2000 m2 poslovnog prostora. Amfiteatar od ca. 300 m2 još uvijek nije završen, radi nedostaka sredstava, ali s obzirom da se upravo završava izgradnja amfiteatar na metalurskom fakultetu, te da je saradnja između fakulteta u Zenici na zavidnom nivou, sigurana sam da će nam kolege omogućiti i korištenje njihovog amfiteatra u slučaju organizacije veće konferencije odnosno događaja koji zahtijeva veći prostor od onoga kojim mi raspolažemo.

Mi radimo na uspostavi saradnje sa pravosudnim istitucijama i organima uprave u cilju omogućavanja našim studentima da obavljaju prasku i stiču praktična znanja u sudovima, tužilaštvima, organima uprave i sl. Prije nekoliko dana smo potpisali i sporazum sa Ustavnim sudom BiH, a tu vrstu saradnje ćemo nastojati i da unaprijedimo na način da u sporazumu sa Premijerom ZDK, Ministrom obrazovanja i Zavodom za zapošljavanje studentima nakon završetka prvog ciklusa studija omogućimo nadogradnju kroz drugi ciklus i volontiranje u nekoj od navedenih ustanova.

Pored navedenog, Pravni fakultet u Zenici raspolaže sa specijaliziranom fakultetskom bibliotekom na našem, englskom i njemačkom jeziku. Riječ je o cca. 11000 knjiga od kojih je značajan broj rezultat dobrih odnosa sa međunarodnim organizacijama, koje su nam te knjige poklonile. Moram istaći da naš fakultet ima i sopstveni časopis Anali koji je indeksiran u sedam kvalitetnih svjetskih baza podataka, među kojima posebno ističem našu indeksaciju u HeinOnline bazi. Ponosna sam što imamo izuzetno prepoznatljiv akademski časopis u cijelom regionu.

Da li sa studentima radi dovoljan broj kvalificiranih nastavnika?       

Pravni fakultet u Zenici je relativno mlad fakultet, ali sa zavidnim rezultatima na različitim poljima. Naši student već neko vrijeme ostvaruju nevjerovatne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a možemo reći da je to rezultat djelovanja svih nastavnika koji rade na ovom fakultetu. Na PF Univerziteta u Zenici imamo 4 redovna profesora, 5 vanrednih profesora, 4 docenta, 1 viši asistent i 3 asistenta u radnom odnosu. Pored navedenih, na ovom fakultetu su po ugovoru o djelu angažovani brojni eksperti koji svoje znanje i iskustvo stavljaju na raspolaganje našim studentima (nastavno osoblje angažovano po osnovu ugovora o djelu a koje dolazi sa drugih visokoškolskih ustanova, privrede, odnosno, iz prakse tj. advokati, sudije, notari i drugi pravni stručnjaci.

Univerzitet u Zenici uspješno obnavlja akreditaciju. Šta reakreditacija konkretno znači za studente UNZE?

Nastavni plan i program Pravnog fakulteta UNZE usklađen je sa evropskim standardima. Svaki predmet nosi određeni broj ECTS bodova, što znači da su predmeti prepoznati u evropskom prostoru i omogućavaju mobilnost studenata i verifikaciju predmeta koje su studenti odslušali i polagali na nekoj od visokoškolskih institucija u Evropi. Naš plan i program je inoviran 2019. godine i time postao atraktivniji jer je smanjeno opterećenje studenata i uvedeni su predmeti koji su na evropskom tržištu prepoznati kao aktuelni i potrebni. U toku je inoviranje master studijskog programa, a u tom kontekstu vršimo pregovore u smislu uspostave saradnje sa fakultetima u Austriji i Švicarsko, kao i sa određenim privrednim društvima u Hrvatskoj.

U odnosu na studijske programe ovakvih visokoškolskih ustanova u razvijenim zemljama EU, kakav je nastavni plan i program na EF UNZE?

Ja sam se školovala u Njemačkoj tj. tamo završila fakultet, položila pravosudni ispit i doktorirala, a pored mene ima još značajan broj kolega koje su završile neki dio svog obrazovanja u inostranstvu. Upravo ta činjenica nas tjera da našim studentima pružimo što više, da povežemo teoriju i praksu i da ih osposobimo za tržište rada, tj. da im ponudimo ono što smo mi imali. Mislim da naš fakultet zadovoljava sve potrebne standarde, a nivo znanja koji ovdje dobijaju prepoznat je i u inostranstvu, gdje su naši studenti kroz razna takmičenja pokazali da se nivo znanja koji stiču na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici može porediti sa nivom znanja koji pružaju najbolji fakulteti u svijetu.

Održavate li kontakte sa uspješnim studentima koji su svoj uspjeh nastavili radeći u javnom i privatnom sektoru? Koliko takvi primjeri mogu motivisati sadašnje i buduće studente?

Da. Brojni su slucajevi u kojim su nasi studenti postali uspjesni nosioci pravosudnih funkcija kao sudije, tužioci, advokati, državni sližbenici ili pravnici u privredi. Sa njima fakultet zadržava kontakt, te nastoji ostvariti saradnju kroz praktičan rad, edukaciju i angažman na odredjenim projektima. Mi nastojimo da najbolje od njih svakako zadržimo na fakultetu i da ih angažujemo kao naše saradnike. Neki od naših bivših uspješnih takmičara su danas naši asistenti, neki od njih su angažovani kao treneri za naše takmičare, neki rade sa našim studentima kao stručnjaci iz prakse. Primjer našeg uspješnog studenta i asistenta je i današnja gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić. Smatram da su naši studenti prepoznali našu misiju koja se ogleda u tome da im pružimo što više znanja i prakse, omogućimo učešće na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima, omogućimo razmjenu i učenje na drugim univerzitetima, te da na kraju zajedno sa njima, u okviru naših mogućnosti, kreiramo njihovu budućnost. Generalno možemo reći da se na Univerzitetu u Zenici uspostavljaju standardi koji isključuju bilo kakav vid nepotizma, a to svakako pozitivno utiče na mlade ljude kojima na ovaj način pokazujemo da se trud i rad isplate.

Ne možemo da ne spomenem studente Pravnog fakulteta UNZE koji godinama ostvaruju velike, možemo slobodno reći historijske uspjehe, na međunarodnim takmičenjima. Da li su ti studenti angažovani na Pravnom fakultetu UNZE i koliko oni ostaju na usluzi fakultetu nakon diplomiranja, prije svega u smislu prenošenja svojih iskustava i stečenih znanja na velikim takmičenjima?

Studenti Pravnoga fakulteta UNZE već godinama pored redovnih aktivnosti praktikuju i niz specificnih aktivnosti koje se ogledaju u raznim takmičenjima. Riječ je o takmičenjima u simulaciji postupaka iz oblasti međunarodne trgovačke arbitraže, međunarodnoga krivičnoga prava, međunarodnoga investicionoga prava, europskoga prava ljudskih prava, medijskoga prava i sl. Pomenuću samo neka od takmičenja kao što su svjetsko takmičenje Willem C. Vis International Arbitration Moot iz 2019. gdje je tim Pravnog fakulteta među 379 ekipa osvojio treće mjesto, ovogodišnje takmičenje iz međunarodne investicione arbitraže gdje smo ušli među osam najboljih ekipa svijeta iz ove oblasti, na svjetskom takmičenju u Hagu naš student osvaja 3. mjesto kao najbolji govornik, tri studenta s Pravnog fakulteta u Zenici osvojili su prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnome Adriatic Moot Court Competition u Dubrovniku 2020. Generalno možemo reći da Pravni fakultet UNZE u kontinuitetu ostvaruje odlične rezultate i na državnim i regionalnim, kako moot court, tako i debatnim takmičenjima i da u tom pogledu spadamo među najbolje

Pravni fakultet UNZE učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih projekata. Koliko studenti učestvuju u realizaciji projekata i koliko, tokom studiranja, imaju prakse?

Naš fakultet intenzivno radi na tome da putem međunarodne saradnje i projekata unaprijedi rad na fakultetu, ali i da pruži studentima mogućnost gostovanja na drugim fakultetima u inostranstvu. Ova iskustva koja naravno znače bogatu praksu i širenje znanja, ima za cilj i svojevrsno umrežavanje nastavnika, istraživača i studenata. Pravni fakultet je tokom 2020. godine učestvovao u realizaciji nekoliko projekata međunarodnog tipa usprkos otežavajućim okolnostima izazvanih pandemijom virusa COVID-19, kako onih u kojima je sudjelovao institucionalno, tako i onih u kojima su nastavnici i saradnici bili individualni sudionici. Moram istaći da nastavno osoblje našeg fakulteta, prati aktuelna pitanja koja se pojavljuju i nudi odgovore i moguća rješenja za dileme koje se pojavljuju. Dakle, naši nastavnici pokazuju fleksibilnost i profesionalnost stavljajući se državi na raspolaganje diskutujući o najvažnijim pravnim pitanjima koja se postavljaju u državi. Već nekoliko puta smo organizovali međunarodne konferencije na kojima smo otvarali pitanja državne imovine, granica sa susjednim državama, pitanje međunarodnih odnosa, okoliša, ustavnih reformi itd. Mi našu ulogu vidimo u tome da mlade pravnike osposobimo za njihov budući rad, ali i da ih naučimo da kritički razmišljaju, te da prepoznaju našu drušvenu obavezu da damo doprinos za bolje sutra svih nas.

Pravni fakultet UNZE trenutno je započeo još jedan zanimljiv projekt koji se odnosi na sigurnost na internetu, sigurnosti i zaštita ličnih podataka na internetu. O čemu je riječ konkretno i ko sve može da postane dio ovog projekta, odnosno edukacije koja je projektom obuhvaćena?

Radi se o e-kursu o cyber higijeni na kojem će svaki polaznik dobiti odgovarajuća znanja o osnovnim pravilima sigurnosti u digitalnom okruženju. Pravni fakultet je nedavno zaključio Memorandum o saradnji s neovisnom nevladinom organizacijom CRDFGlobal te je tako svim studentima Univerziteta u Zenici omogućeno da nauče o glavnim opasnostima u digitalnom prostoru, da razumiju vrste ličnih podataka koji su cilj hakerskih napada i da nauče načine kako zaštiti svoje lične podatke, elektronske uređaje i izvore podataka. Jednako tako, našim smo studentima omogućili da besplatno steknu znanja kako da identificiraju izvore lažnih vijesti i kako da spriječe cyber prevare. E-kurs se sastoji od deset modula animiranih trening videa nakon kojih student rješava finalni test i, ukoliko položi, dobija certifikat o završenoj obuci. Važno je istaći da se ovaj projekt implementira uz podršku Ureda američkog State Departmenta koordinatora za američku pomoć Evropi i Aziji. Nakon svega, ovo je potvrda da Pravni fakultet kontinuirano radi na jačanju i promovisanju međunarodne saradnje.

Za kraj, u toku je upis na visokoškolske ustanove u BiH, po Vašem mišljenju, zašto bi jedan mlad čovjek trebao odabrati upravo Pravni fakultet Univerziteta u Zenici?

Potpuno inovirani nastavni planovi i programi omogućit će našim studentima sticanje savremenih znanja iz oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem njihovih kolega u svijetu. Nastavni planovi i programi napravljeni su u skladu s Bolonjskom deklaracijom koja omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost. Koncept obrazovanja na Pravnom fakultetu zamišljen je tako da se student osposobi za kasniji i praktični rad u struci. Naš fakultet je član prestižne mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope i upravo, zahvaljujući članstvu u ovoj mreži i drugim sporazumima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u međunarodnim razmjenama i takmičenjima gdje možete steći dodatna znanja, vještine i poznanstva u pravnoj struci, neophodna za izgradnju i očuvanje BiH kao pravne države. Dodatno, fakultet nudi brojne vannastavne aktivnosti, počevši od učenja vještina debatiranja i oratorstva u saradnji s Debatnim klubom Gorgija, kao i kroz članstvo u ELSA Zenica u realizaciji raznih studentskih projekata i studentske prakse. Naš fakultet nudi kvalitetan i motivisan kadar koji vam nudi fleksibilno studiranje, rad u manjim grupama, interaktivnu razmjenu iskustava, te prenos praktičnih sposobnosti i kompetnecije. Mi imamo dobre kontatke sa pravosudnim institucijama i organima upave i nudimo praktičan rad još za vrijeme studiranja. Sve ovo smatramo odličnom preporukom i stvaranjem ozbiljnih mogućnosti za konkretan angažman u budućnosti i prakticno djelovanje u cilju stvaranja i realizacije značajnih pravničkih karijera.