Home » Projektom “Hljeb i mlijeko za penzionere” obuhvaćeno 393 korisnika

Projektom “Hljeb i mlijeko za penzionere” obuhvaćeno 393 korisnika

Općina Centar Sarajevo u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva i u ovoj godini nastavlja sa realizacijom projekta „Hljeb i mlijeko“ za penzionere i osobe starije od 60 godina bez primanja.

Pravo na stalnu novčanu pomoć za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka za juni ostvarilo je 345 penzionera sa područja te lokalne zajednice, te 48 osoba u stanju socijalne potrebe koja su starija od 60 godina, a nisu ostvarila pravo na penziju.

Iz budžeta za pomenutu namjenu izdvojeno je 28.950 KM za isplatu novčanih pooći za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka. Služba za finansije Općine Centar izvršila je isplatu sredstava na račune korisnika pomoći.

Sredstva sa tog budžetskog granta raspoređuje općinski načelnik zaključkom, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu u skladu sa utvrđenim kriterijima  na osnovu podnesenih zahtjeva, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.